Draagvlak creëren om verandering door te voeren

Een kenmerk van een succesvolle organisatie is blijven veranderen. En om organisatorische veranderingen door te voeren is er vaak draagvlak bij medewerkers nodig. Een directeur die roept: ‘Dit wordt de lijn, zó gaan we het doen!’, krijgt vaak weerstand, of mensen verliezen interesse. 

Om draagvlak te creëren en iedereen mee te krijgen met het idee is het goed om mensen te inspireren en te betrekken bij het proces. Dat zorgt vooruitgang en energie in het team, wat weer zorgt dat het hele idee gedragen wordt.

 

Draagvlak voor kleine en grote veranderingen

Draagvlak creëren doe je bij kleine en grote veranderingen binnen de organisatie. 

Vaak wordt er van bovenaf besloten dat er een nieuwe werkwijze wordt ingevoerd, er nieuwe targets worden gesteld of dat er een nieuwe strategie wordt uitgerold. 

Je wilt als leidinggevende het liefst dat iedereen die doelen omarmt en ermee aan de slag gaat, maar in de praktijk is dat een stuk lastiger. Hoe groter de verandering, hoe meer weerstand. De reden: medewerkers zijn niet meegenomen in het proces, waardoor ze de verandering vaak niet begrijpen en daardoor ook niet dragen. 

Draagvlak is nodig binnen het team om nieuwe veranderingen in gang te zetten en succesvol te laten verlopen. 

‘Ik ben toch de baas, ik moet beslissen!’

Een bedrijf leiden is geen discussieplatform. Er is natuurlijk altijd iemand nodig die de beslissing neemt. De vraag is vooral hoe je je dit communiceert met het team. 

Door het team de boodschap te geven dat je zaken gaat veranderen en het daarbij laat, betrek je ze niet in jouw beslissing. Je kunt ook een plan in je hoofd hebben en het toetsen bij de medewerkers. Maar durven ze zich (echt) uit te spreken als ze jouw idee hebben aangehoord en je vraagt aan de groep om feedback? Ook de mensen die niet zo vaak op de voorgrond staan?

Creatief denken tools en een externe facilitator kunnen hierbij helpen. Door je plan nog niet te presenteren, maar je probleem eerst voor te leggen aan het team, betrek je alle medewerkers bij het zoeken naar een oplossing. Je laat ze namelijk nadenken en meedoen in het bedenken van de oplossing. 

Hierdoor zul je ervaren dat de medewerkers meer betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen. Of beter nog, meer betrokken willen zijn. Je hoeft jouw bedrijf niet alleen groot te maken en succesvol te laten groeien. Er zijn tal van manieren om het eigenaarschap te verleggen naar je team en zo tot een breder draagvlak voor de verandering te komen.

Lees meer over creatief denken

In drie stappen draagvlak creëren 

Je kunt draagvlak creëren bij medewerkers of collega’s aan de hand van drie stappen.

1. Het informeren van medewerkers

Waarom en wat gaan we doen? Laat de urgentie van de verandering zien aan de medewerkers. Wees transparant en helder.

Laat mensen ook moddergooien op je plannen. Het hoeft niet allemaal positief. Zorg wel dat je hier niet mee afsluit, maar uiteindelijk samen samen naar oplossingen gaat.

2. Werk samen met het team.

Betrek je mensen bij de verandering. Wat zijn hun ideeën? Waar zien zij kansen?

Door ze aan de hand van de juiste vragen en tools mee te laten denken in de oplossingen, geef je ze de ruimte ook hun visie te geven. 

Je creëert eigenaarschap bij de veranderingen, maar ook begrip vanuit het team.

3. Ondersteun de collega’s

Op weg naar verandering heeft een team ondersteuning nodig. Tijd en de juiste middelen. Geef het goede voorbeeld.

Geef ruimte zodat alle collega’s de verandering accepteren, omarmen en eigen maken.

 

Meer weten over hoe Start2Create je team of organisatie tot draagvlak kan laten komen door middel van anders denken? Of wil je een keer kennismaken? Laat het ons hieronder weten.