Protocol Covid 19

PROTOCOL – COVID 19

In onze trainingen, opleidingen en andere groepsbijeenkomsten houden we rekening  met de anderhalvemetereconomie. We onderkennen bij het geven van fysieke bijeenkomsten drie ‘partijen’ met elk eigen verantwoordelijkheden: de trainer, de deelnemer en de locatie.

Alle sectoren in Nederland moeten een plan opstellen voor de anderhalvemetereconomie. Protocollen moeten aan een aantal eisen voldoen. Bedrijven moeten gedragsregels vastleggen over afstand houden, hygiëne, beschermingsmaatregelen en gedragsbeïnvloeding van klanten en leveranciers.

 

Verantwoordelijkheden Start2Create / trainers:

 • Zorgdragen dat dit protocol als document bij alle betrokkenen bekend is.
 • Start2Create neemt 1 dag van tevoren contact op met de locatie om zeker te stellen dat de opstelling correct staat en desinfecterende zeep beschikbaar is.
 • Bij de start van de sessie ziet Start2Create toe op het naleven van alle voorwaarden op dit protocol alsmede wijst alle betrokken partijen er nogmaals op.
 • Gedurende de sessie houdt Start2Create controle en minimaal 1 keer per dagdeel wordt door Start2Create gewezen op alle verantwoordelijkheden uit dit document.
 • Start2Create neemt zelf ook desinfecterende handgel mee.
 • Start2Create zet vloerstickers in tijdens de werkvormen om 1,5 meter aan te duiden.

 

Verantwoordelijkheden deelnemer:

 • Bij lichte klachten niet komen. RIVM: “Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (38 graden)? Blijf thuis. Ziek uit.”
 • Houd vooraf, tijdens en na de sessie continu 1,5 meter afstand van alle andere aanwezigen.
 • Raak tijdens de sessie geen oppervlakten aan met de huid. Gebruik papieren tissues, ellebogen of andere lichaamsdelen om deuren te openen en sluiten en om koffie, thee of frisdrank te pakken.
 • Was bij binnenkomst de handen met desinfecterende zeep.
 • Was gedurende de dag regelmatig de handen.
 • Nies of hoest in de elleboog.
 • Neem zelf schrijfwaren mee.
 • Volg te allen tijde nauwgezet de looprichtingen in het gebouw.
 • Gebruik zelf meegenomen zakdoekjes/tissues/servetten, een eigen glas en/ of een eigen fles water.

 

Verantwoordelijkheden voor de locatie:

 • Zorgdragen voor een protocol waarin de locatie haar maatregelen aantoont. Dit protocol wordt met onze deelnemers gedeeld.
 • Bij grote voorkeur wordt een zaal/ruimte gekozen waar geen andere groepen of mensen in het gebouw aanwezig zijn.
 • Zorgdragen voor de zaalopstelling. De zaalopstelling is zo dat de 1,5 meter gewaarborgd is.
 • Tijdens de middagpauze schoonmaken van de tafels en deuren.
 • In of nabij de trainingsruimte is desinfecterende zeep aanwezig.