Vijf unieke tips om vrijwilligers te werven

Gebruik maken ven een vacature bank, geregeld een oproep of update op social media en de website of een grote flyer op het prikbord hangen is misschien het eerste waar je aan denkt. Toch zijn er meerdere manieren. Onderstaande tips om vrijwilligers te werven zijn ontstaan uit creatief denken sessies.

Vanuit de creatief denken sessies die wij begeleiden in de sportsector en bij maatschappelijke organisaties, hebben we een aantal unieke uitkomsten verzameld. Hieronder vind je ze terug als tips om vrijwilligers te werven.

Tips om vrijwilligers te werven dankzij creatief denken

De deelnemers uit onze sessies bedachten deze concepten. Creatief denken zet aan tot anders denken. Je gaat ermee buiten de gebaande denkpaden doordat je uitgedaagd wordt groots, absurd of misschien wel crimineel te denken. En ondanks dat Donald Trump zich nu meestal in de luwte begeeft zijn het inmiddels de Donald Ducks, Ruttes en Maxima’s van deze wereld van wie de kenmerken een enorme inspiratiebron blijken te zijn.

Meer over creatief denken

De vier tips om vrijwilligers te werven

1. Vraag iemand niet onmiddellijk

Elkaar kennen, is elkaar mogen, is elkaar vertrouwen, is elkaar iets gunnen. Stel dat je elkaar net kent, dan kan het zomaar zijn dat de vraag ‘wil je ook wat doen voor de vereniging?’ je toch vrij snel gesteld wordt. Hoe normaal de vraag ook voor je is als je al jaren betrokken bent bij de vereniging. De ander heeft misschien meer tijd nodig om de club te leren kennen.

‘Ik wilde op zich wel wat doen, maar ik zei nee. Want ik kende de bestuurder en de vereniging nog helemaal niet. Nu ben ik bestuurder bij een andere vereniging.’

2. De duo-bestuurder

Het concept is al in meerdere varianten voorbij gekomen. Deelnemers uit de sessies bedachten allerlei manieren om een bestuurder van een side-kick te voorzien of taken op een andere manier onderling te verdelen. 

Of, niemand in het bestuur heeft een vaste functietitel: bestuurder zijn wordt afhankelijk van het moment, want de een staat makkelijker de media te woord, de ander houdt zich liever bezig met netwerken en politiek, terwijl de ander weer het liefst de mensen op de club verbindt. 

Bij sommige verenigingen weten ze waar nodig creatief om te gaan met de statuten, of kan een sportbond binnenkort de borst nat maken.

3. Sponsoring in vrijwilligers-uren

Stel je werkt als zestienjarige bij de supermarkt. Je verdient aardig en lang niet zo veel als dat je fluit op de club. Sterker nog, soms verdien je daar niets mee. In dit concept sponsort de supermarkt een aantal uur van het urencontract, door het jeugdlid niet in te roosteren achter de kassa, maar op het veld of achter de bar. De jeugdvrijwilliger heeft eventueel ook het logo van de supermarkt op het tenue.

De volgende tips lees je onder de foto.

 

4. Speciale training in de training

Een wedstrijd fluiten kan soms best eng zijn. Zelfs zo, dat als gevolg niet een maar meerdere scheidsen zelfs niet op komen dagen als ze ingeroosterd zijn. Tot dusver het succes van verplicht vrijwilligerswerk bij enkele handbalverenigingen.

Het concept om vanaf het moment dat je lid bent, je in trainingen geregeld vijf à tien minuten ‘fluit training’ krijgt (jaar in jaar uit) moet ervoor zorgen dat als je de leeftijd van vijftien hebt bereikt je meer vertrouwen hebt om er te staan. In plaats van dat je na een enkele training of gesprek maar gaat fluiten, wordt het onderdeel van de cultuur.

5. Een beeldende, (specifieke) vraag stellen

Hoe werven we vrijwilligers? Dat is een erg brede vraag, die je ook niet veel verder gaat helpen als je hierover gaat brainstormen. Algemene vragen leiden tot algemene en niet-baanbrekende antwoorden. Hoe specifieker de vraag (op een functie of doelgroep), hoe gerichter de uitkomsten zijn.

Denk bijvoorbeeld aan ‘hoe vinden we een nieuwe barvrijwilliger?’
Of: Hoe krijgen we meer veertigers in de activiteitencommissie?
Of: hoe zorgen we ervoor dat vrijwilligers zich thuis blijven voelen?

 

 

Start2Create op de servicelijst van NOC NSF

Start2Create begeleidt meerdere keren per week sessies creatief denken, ook online. 

Ben je een sportvereniging, of ben je een gemeente waar meerdere verenigingen een tekort aan vrijwilligers hebben? En sluit deze uitdaging ook aan op de ambities van het lokale sportakkoord? Dan kan je Start2Create ook via de sportservicelijst inschakelen:

Welkom op de Club:
Een eenmalige inspiratiesessie over beleving op de club en kansen om leden/vrijwilligers te binden.

Meer vrijwilligers door creatief denken: Een serie van drie sessies waarin we creatief denken toepassen op vrijwilligersvraagstukken uit de groep. Ook leren deelnemers hoe ze creatief denken kan doorzetten op de vereniging.

De aanvraag loopt via de adviseur lokale sport.

Meer over deze services

 

Deze sessies over vrijwilligers werven wordt altijd gegeven door twee facilitators van Start2Create.