Creatief denken

Creatief denken is de vaardigheid oplossingen of ideeën te bedenken vanuit een creatieve, en soms onverwachte hoek. Het zijn dan ook vaak de niet-standaard oplossingen die ontstaan. Het goede nieuws: iedereen is creatief. En je kan het trainen.

Wat is creatief denken?

Herken je uitspraken als ‘Ja, maar…’, ‘dat kan niet!’ of ‘dat kost te veel geld’? Of: ‘het gaat toch goed zoals we het altijd al doen? 

De weg van A (je uitdaging) naar B (de oplossing) is vaak een weg die leidt tot discussies of geijkte oplossingen.

Creatief denken kenmerkt zich door het denken in (nieuwe) kansen en mogelijkheden. Op een frisse, andere manier naar uitdagingen kijken. In plaats van te blijven hangen in onmogelijkheden, of te denken in problemen, zie je dat er bij creatief denken juist hele nieuwe oplossingen of ideeën ontstaan.

Dat doe je in eerste instantie door véél te bedenken. Divergeren heet dat. Je werkt niet meteen naar het beste idee, want kwantiteit is wat geldt. Daarna ga je pas de keuzes maken (convergeren) en verder uitwerken.

Creatief denken helpt bij innovatie. Toch levert het ook nog veel meer op. Lees het hier!

De kracht van creatief denken

Met creatieve tools kan je tot nieuwe oplossingen komen voor vragen of problemen waar je tegenaan loopt. Of zelfs baanbrekende ideeën. Maar ook een toekomstvisie of strategie bepalen.

Meer voordelen:

  • Er is niet steeds één iemand aan het woord
  • Ook de stille mensen komen aan het woord
  • Door de verschillende manieren van stemmen zie je waar enthousiasme en draagvlak voor is
  • Je weet weerstand in een vroeg stadium te voorkomen
  • Beter met elkaar communiceren en samenwerken

5 redenen waarom creatief denken belangrijk is

1. Er doen zich nieuwe oplossingen of ideeën voor

Kritiek leveren is makkelijker dan creatieve invalshoeken bedenken die tot oplossingen en ideeën kunnen leiden. De ‘Ja, maar…’ gevolgd door tal van argumenten waarom iets niet kan, kan een behoorlijke domper zijn als je bij elkaar zit. Door de mindset van ‘denken in mogelijkheden’ in plaats van ‘denken in problemen’ doen zich soms oplossingen voor waar je niet eerder aan hebt gedacht.

missie visie statie, training vragen formuleren

2. Het maakt je brainstorm, vergadering of presentatie leuker

Door creatief denken technieken als associëren of meeliften te gebruiken, kom je tot frisse ideeën. En ook andere manieren van communicatie binnen een groep. Het uitstellen van oordelen als ‘Ja, maar…’ is daarbij wel essentieel. Lukt dat, dan heb je al aardig de weg open gebroken naar creatief denken. Je zult merken dat het een groep nieuwe energie geeft.

3. Onderscheidend zijn

Wil je marktleider zijn, innoveren, die ene aanbesteding winnen of nieuw aanbod ontwikkelen? Dan zul je toch moeten bedenken hoe je jezelf kan onderscheiden. Want, als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Uit de geijkte denkpaden stappen dus.

4. Je kan stoppen met de ander overtuigen

Je kan zelf heel creatief zijn en allerlei kansen zien. Maar wat doe je als niet iedereen inziet wat er allemaal mogelijk is? Als die ander niet mee te krijgen is in dat toch geweldige idee? De kunst in het creatief denkproces is het niet alleen van jezelf te laten zijn. Wat er dan gebeurt is dat oplossingen die aangedragen worden, uit henzelf komen. Je doorbreekt daarmee aloude discussies en elkaar almaar proberen te overtuigen.

Hoe doe je dat, creatief denken?

Sommige mensen kunnen makkelijk creatieve ideeën uit hun mouw schudden. Een ander gaat wat meer als een diesel en heeft meer tijd nodig. Toch is iedereen creatief. Je moet alleen aan de juiste knoppen draaien om het eruit te krijgen. En, creativiteit en probleemoplossend denken valt te trainen.

Er zijn tal van praktische werkvormen die je helpen om uit de geijkte paden te stappen. Om professioneel, effectief en op een leuke manier te brainstormen.

2-daagse Brainstorm technieken

'Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.'

Creatief denken als basis voor verandering

“Sinds we de creatief denken benutten in de sessies, zien we dat het andere verbinding tussen mensen tot stand brengt. Doordat mensen elkaar niet te vertellen wat anderen moeten doen, is er minder discussie. Je denkt veel meer met elkaar mee, dan dat je de ander probeert te overtuigen. Mensen stappen met elkaar uit de ‘Ja, maar…’ en in de ‘Ja, EN!’

Het vergt wel wat skills als facilitator. Je moet die openheid ook wel weten te bevorderen, ook als het om communicatievraagstukken of strategie gaat. Zo zetten we de tools altijd bewust in om mensen gerichter te laten samenwerken. We blijven ons erover verbazen dat het effect heeft op meerdere fronten.”

Inmiddels traint Start2Create al 10 jaar professionals in diverse sectoren. Het vierdaagse LEF-programma is voor managers, directeuren en aanstormende talenten die met creativiteit (en lef) als professional en als mens willen doorontwikkelen. 

Meer weten? Laat dan je nummer achter en dan bellen we je terug.