Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Start2Create kan persoonsgegevens van u verwerken, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van de diensten van Start2Create, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Start2Create verstrekt. Start2Create kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM START2CREATE GEGEVENS NODIG HEEFT
Start2Create verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:
– Om contact met u op te kunnen nemen als u het contactformulier heeft ingevuld. Voor het aangaan en uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit trainingen en andere dienstverlening.
– Om uitvoering te kunnen geven aan de E-cademy, indien u daarvoor via de website een account heeft gecreëerd.
– Om u in staat te stellen zogenoemde ‘Tools’ te downloaden en/of te kopen via de website en contact met u te onderhouden over de werking van en uw ervaringen met de Tools.
– Om u op de hoogte te houden van onze trainingen en overige dienstverleningen via onze nieuwsbrief (of iZine), indien u zich daarvoor heeft aangemeld.

HOE LANG START2CREATE GEGEVENS BEWAART
Start2Create bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

DELEN MET ANDEREN
Start2Create verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Start2Create worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Start2Create gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Start2Create maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Start2Create bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Start2Create te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Start2Create heeft hier geen invloed op.

Start2Create heeft Google geen toestemming gegeven om via Start2Create verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Start2Create. Ten slotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat inhoudt dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@start2create.nl. Start2Create zal zo snel mogelijkop uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Start2Create neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Start2Create maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Start2Create verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Start2Create op via info@start2create.nl. start2create.nl is een website van Start2Create.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wij helpen u uiteraard graag als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De aangepaste privacyverklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Start2Create.

Start2Create is als volgt te bereiken:

Adres: Start2Create, Leeuwenhoekstraat 122, 2652 XL, Berkel en Rodenrijs.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61608904
Telefoon: 010-3030090

E-mailadres: info@start2create.nl