Lokaal sportakkoord met creatieve tools

Het lokaal sportakkoord

Heel veel steden en dorpen hebben al een lokaal sportakkoord. Maar er zijn nog genoeg plekken waar moet worden gestart met plannen maken. In dat proces kan creatief denken een waardevolle aanvulling zijn. Waarom?

In de zomer van 2018 lanceerde minister Bruno Bruins van Sport het Nationaal Sportakkoord. Sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners gingen aan de slag met het doel om zo veel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. Dat gebeurde aan de hand van zes ambities die vervolgens lokaal of regionaal worden ingevuld. De afspraken die worden gemaakt onder leiding van een sportformateur zijn het lokale sportakkoord.

De uitdagingen voor sportformateurs: niet alleen sportaanbieders schuiven aan, maar ook maatschappelijke organisaties, onderwijs en zorgaanbieders binnen de gemeente.

En de plannen die bedacht worden, moeten wel duurzaam zijn. De gelden die beschikbaar komen, zijn niet bedoeld voor een nieuw kunstgrasveld of verbouwing van de kleedkamers.

Hoe krijg je als formateur alle partijen in redelijk korte tijd op één lijn? Creatief denken werkvormen kunnen je hierbij helpen.

Creatieve kick-off

In de trajecten die wij hebben begeleid wordt het creatief denken zowel als startavond als tussendoor gebruikt. Bij de kick-off werken de tools uitstekend om partijen in verbinding te krijgen met elkaar. Deelnemers uit diverse geledingen komen elkaar tegen in kleinere groepjes, waar ze op een andere manier contact leggen met elkaar dan tijdens een reguliere vergadering. Met de inzet van creatief denken tools

  • Zorg je voor verbinding op een informele manier.
  • Voorkom je een ellenlange vergadering met aloude discussies (‘Ja, maar…’)
  • Kom je in korte tijd tot zo veel concrete ideeën als je wilt.
  • Je kan als sportformateur en gemeente uit de uitgewerkte plannen direct richting halen voor het lokaal sportakkoord.
  • Mensen gaan met energie naar huis, wat weer een voedingsbodem is voor de vervolgavonden.

In sommige bijeenkomsten van het lokale sportakkoord zitten soms wel 40 tot 80 (!) mensen. Hoe haal je dan in korte tijd veel concrete input op?

Creatief denken in verenigingsondersteuning

Praktijkvoorbeeld – Maassluis

“We zijn drie jaar verder en iedere inwoner van de stad is vollédig in beweging gekomen. Maassluis is de voorbeeldstad van Nederland! Hoe is dat zo gekomen?”

Deelnemers kunnen hier van alles in kwijt. Ze schrijven hun eigen dromen, wensen, ideeën met hun groepje op een vel. Maar ook konden ze daarna beschrijven waarom het sportakkoord is mislukt. Zo krijg je gelijk alle bezwaren binnen de stad te pakken en de grieven van mensen.

Die 12 vellen met antwoorden van 80 clubs, verzameld in minder dan een half uur, voorzien je van een berg input, waar je normaal gesproken avonden aan kwijt zou zijn om te verzamelen. En, mensen voelen zich gehoord en je weet waar het draagvlak ligt.

Gezonde wachtkamer

Na het lokale sportakkoord

Ook als het lokaal sportakkoord is getekend en je overgaat tot de uitvoering, blijft de creatief denken methodiek handig om te gebruiken. Je kunt namelijk de verbinding tussen de diverse groepen verder benutten. Met creatieve tools kan je beleid van de gemeente toetsen of verbeteren. Je kan doorontwikkelen, moddergooien en de uitvoering stap voor stap verder concretiseren.

Ben je benieuwd hoe een plan uit een sessie creatief denken concreet tot uitvoer is gekomen? Bekijk dan hier het voorbeeld van de Gezonde Wachtkamer in Vlaardingen.