Met 250 docenten meerjarenplan maken

Een meerjarenplan maken. Doe je dat alleen? Met je MT? Of vraag je input van alle medewerkers? Bij het lezen van die laatste zin denkt menig manager of directeur vaak: no way! Al die meningen? Al die ideeën? Of er wordt gedacht dat er niets van terecht komt. Bij Stichting Meerderweert ging het in begin december wel anders.

Op zes locaties – met 40 tot 60 mensen in de groep – haalden we met Start2Create ideeën op voor de komende jaren. Docenten en ondersteunende teams van de Stichting waren op deze studiedag aanwezig. Het doel van de middag: input verzamelen voor het koersplan voor de komende vier jaar.

Absurd denken, Barbapappa en een Sprong in de Toekomst

En dus gingen onze facilitators aan de slag. Drie tools, op drie verschillende vragen. De vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind met plezier naar school gaat?’ vlogen we aan met absurd denken. In de tool erna boden o.a. Sinterklaas, Barbapappa en James Bond de inspiratie voor de werplek waar je zeker zou willen werken. Sprong in de Toekomst zetten we als derde in. Deze tool laat je in nog geen half uur tijd een strategische blik werpen op de organisatie en vormt de basis voor de pijlers. De tool biedt ook zo goed als de hele SWOT-analyse – die ligt er nu eigenlijk per school.

Meerjarenplan

Het resultaat? Uitkomsten die te bundelen zijn onder enkele pijlers. Verbeterpunten waar je als bestuur van de stichting aan kunt werken om mensen te behouden en nieuwe medewerkers te werven. Van talentontwikkeling en faciliteiten tot aan werkdruk en teambuilding.

De tools maakten ook innovatieve ideeën los om het onderwijs mee te laten bewegen met de tijd en bovenal een glimlach en een gevoel van gehoord zijn. Er ontstonden stapels ideeën en suggesties om direct mee te kunnen experimenteren op de eigen scholen.

Een greep uit de meest opvallende uitkomsten:

Een baaldag kunnen inleveren, ook de juffen en meesters. Of juist een ja-dag inzetten: voorbereiding met de kids die zelf de regels bepalen en je kan jokers inzetten. Meer sportmogelijkheden en uitdagende schoolterreinen. En binnen: snoezelruimtes, knuffelmuren, ontdeklokalen. Over de Streep, thema-weken / thematisch werken, een schooldier. En: de inspraak van de kinderen.

En ja, dit was een voorbeeld van nieuwe dingen bedenken. Creativiteit.
Nu is het tijd voor stap 2: nieuwe dingen doen. Innovatie.

En om ons feestje compleet te maken: onze zes facilitators werden ondersteund door zes mensen (o.a. van Punt Welzijn Weert) die allemaal de opleiding Creatief Denken hebben gevolgd. Een mooi voorbeeld van samen verder komen.

Meer over de opleiding

Wil je meer weten over onze strategische sessies of wil je een keer kennis maken? Laat het ons weten, dan nemen we contact met je op.