Vier tips voor effectief samenwerken

“Willen jullie deze sessie begeleiden? Want de mensen moeten meer met elkaar samenwerken!” We begeleiden al jaren tal van sessies, in tal van sectoren. En de uitdaging is gemeenschappelijk: hoe werk je beter samen? Hier delen we vier tips.

Vier tips voor effectief samenwerken

“Willen jullie deze sessie begeleiden? Want de mensen moeten meer met elkaar samenwerken!” We krijgen met Start2Create dikwijls de vraag. Bij het uitvragen wordt het interessant. Ons eerste vragenvuur in de intake zet vaak al aan het denken. Soms leidt het tot een tof proces, waar een gedragen groeiplan uit komt. Of de dynamiek en verbinding tussen stakeholders ontstaat in grotere getale tijdens een Omgekeerd Congres. Want echte verbinding, een voorwaarde voor samenwerken, vergeten we vaak te maken, zonder het door te hebben.

Wat houdt ‘samenwerken’ in?

Het ideaal plaatje: samenwerken is als je met een ander, of meerdere personen samen aan een gezamenlijk doel werkt. Samen besluiten maken en verantwoordelijkheden verdelen. Iedereen draagt iets bij. Ideaal plaatje, blijkt vaak in een weerbarstige praktijk.

Ontdek hier vier tips, waarmee je samenwerking binnen en tussen teams kan bevorderen.

push pull strategie

Tip 1: Een fijne en effectieve communicatie

Er ontstaat een nieuwe wereld van begrip, zodra je je met elkaar verdiept in de verschillende communicatie- en denkstijlen. Hoe zet je elkaar echt in elkaars kracht? Wat zijn valkuilen? Waar mis je wat van in een team?

Zo kan je ontdekken hoe het komt dat je een ander niet meekrijgt in plannen. Of je herkent het over elkaar heen buitelen van meningen en adviezen eerder.

Zo werkt Start2Create ook met LIFO (Life Orientations), dat uitgaat van vier kleuren. De kleuren zijn een metafoor voor verschillende communicatiestijlen. En ze leiden dikwijls tot veel meer onderling begrip, inzicht in eigen valkuilen en een gemeenschappelijke taal.

Kleurentool

Tip 2: Zorg voor inspiratie

Mensen hebben inspiratie nodig. Frisse, nieuwe ideeën zorgen ervoor dat ze nieuwe kansen ontdekken. Dat kan ook een bestaand idee zijn in een nieuw jasje. Of een idee uit een onverwachte hoek.

Als iets tastbaar is, wordt de kans op een succesvolle samenwerking ook groter. Met diverse brainstorm technieken kan je in een half uur al een flinke slag slaan met een groep. Zo is de output ook niet opgelegd, maar hebben ze het samen ontwikkeld en is er eerder actie in de tent.

Tip 3: Investeer in verbinding

Mensen kennen elkaar nauwelijks en moeten al meteen met elkaar de hort op en samenwerken. Er wordt van alles van ze verwacht en iedereen staat te popelen voor actie. Alleen… ken je elkaar wel voldoende? Mag je elkaar? Vertrouw je elkaar?

Je hebt altijd te maken met je eigen belevingswereld en die van een ander. En die werelden zitten ook vol aannames, ervaringen en belangen. Vaak hebben we het over wat we doen in ons werk en alle uitdagingen, maar vergeten we te investeren in de relatie. Wie is de ander? We zien dat mensen met die basis meer bereid zijn iets te geven: iets van hun eigen kennis, tijd of andere middelen.

Ja, we kennen elkaar al heel lang! Dat horen we vaak aan het begin van een sessie. En toch ontdekken mensen weer nieuwe dingen van elkaar, onder andere door de wie-ben-jij kaarten.

Wie ben jij? vragenkaarten

Tip 4: Maak ‘samenwerking’ concreet

Het concreet maken van samenwerken vinden mensen vaak lastig. Want, waarop wil je dan samenwerken? En hoe? Het is een containerbegrip en abstract blijven is veilig. Zo hoef je niets en niemand uit te sluiten.

Hoe concreter je wordt, hoe meer de uitdagingen ook bloot komen te liggen. Het mooie eraan: de uitdagingen – en de oplossingen – kunnen ook steeds in een andere hoek liggen.

Hoe wordt je dan concreet?

Stop met uitschrijven en oeverloze vergaderingen. Steeds als je denkt Ja, maar… hoe moeten we dat doen? Dat is lastig! Dat lukt niet. Dan is het tijd om te bedenken hoe een idee kleiner en makkelijker kan. Zo maak je de verantwoordelijkheden en de tijd en moeite die je ergens instopt ook kleiner en overzichtelijker.

Experimenteer, voor ergens beleid van te maken.

Deel successen en faalmomenten met elkaar.

“Eén is geen”

We zeggen vaak: één sessie is eigenlijk geen sessie. Een eerste sessie met ons is verbinding en ideeën opdoen. Stap 2 is na de brainstorm in kleinere groepen een concept verder uitdenken.

De derde stap is misschien wel de belangrijkste: het uitvoeren van het concept, in de kleinste vorm die je maar bedenken kan. Ideeën kan je combineren met bestaande programma’s of planning. Als je het net even anders doen dan anders, zie je het resultaat vaak al in iemands ogen.

Ideaal kom je na een of twee weken weer bijeen. In een tweede sessie zie je mensen al meer handen en voeten geven aan de plannen die ze uitwerken. Soms hebben ze in de tussentijd al wat geëxperimenteerd. Dàt is samenwerken.