Strategisch plan maken en implementeren

Een strategisch plan maken en implementeren kent enkele onmisbare stappen. Trap niet in valkuilen, maar werk effectief aan een strategie waarmee je - ook op de langere termijn - relevant blijft als organisatie. Ontdek hier hoe je een strategisch plan maakt, implementeert en levend houdt.

Wat is een strategisch plan?

Met een strategische planning bepaal je de koers van je team of organisatie. Je hebt daarbij oog voor de ambities en het proces ernaartoe. Een visie, missie en analyse van sterktes en zwaktes kan hierin niet ontbreken. Met deze basis-elementen ben je er alleen nog niet. In sterk strategisch plan kent ook een doordachte aanpak bij:

 • het maken van het strategisch plan
 • het implementeren van het plan
 • hoe je het plan levend houdt

Met daarbij oog voor de kennis, kunde en betrokkenheid van je medewerkers. Met Start2Create stap je in de wereld van anders denken. Een aanvliegroute voor een effectief strategisch plan vind je hier.

Een strategisch plan maken

Allereerst is het belangrijk te herkennen wat de aanleiding is van het nieuwe plan. Is het een moetje, omdat je dit nou eenmaal om de vier jaar doet? Is er verandering in wet- en regelgeving of ligt de markt op zijn gat? Oftewel, is het een vrijwillige strategiekeuze of niet? Dit kan effect hebben op het eigenaarschap bij mensen.

 • Doorloop de elementen die er 1) in moeten en 2) in kunnen
 • Bepaal het tijdspad en de doelstellingen
 • Maak vooraf een inventarisatie van vraagstukken en uitdagingen die spelen in het team of de organisatie, zonder oplossingsgericht te werk te gaan.
 • Bedenk vooraf al hoe je het plan zou kunnen laten leven. Let op, medewerkers kunnen tijdens het proces ook met verrassende concepten komen.

Hoe haal je input op voor een strategisch plan?

Er zijn tal van manieren. 1-op-1 gesprekken. Met vertegenwoordigers uit verschillende teams praten. Discussies voeren. Rondetafelgesprekken. Teamsessies. Hoe maak je de juiste keuze? 

Kijk niet alleen naar tijd, maar ook naar effectiviteit. Voor sommige uitdagingen kan je beter een sessie plannen, om samen oplossingsgericht te werk te gaan. Uitkomsten kan je meenemen in een plan.

Is er sprake van gevoelige onderwerpen of complexe uitdagingen? Probeer allereerst niet zelf vooraf de strategie te bedenken, en vervolgens te presenteren en daarna conclusies uit discussies te trekken. Veel uitdagingen zijn een proces en verdienen soms ook een frisse blik of zelfs out-of-the-box denken. Of soms haal je meer input op met iemand van buitenaf, die er staat met een andere pet op.

Het implementeren van een strategisch plan

Het succesvol implementeren van het plan is nauw verbonden met de inhoud (doelstellingen, planning, etc) en in hoeverre dit op het netvlies bij medewerkers staat. Ook het zichtbaar maken van successen en het vieren ervan. Dat kan versterkend werken.

Voor een effectieve implementatie heb je in ieder geval nodig:

 • Heldere, overkoepelende rol van leidinggevende, directie en/of bestuur.
 • Beeld van welke steun de organisatie nodig heeft en op welke vlakken
 • Je mensen kennen: waar is er taakvolwassenheid en waar nog niet?
 • Communicatievaardigheden van medewerkers, ook tussen afdelingen of tussen lagen

Resultaat: eigenaarschap van een strategisch plan

Vernieuwing en verandering, vertrekkende directeuren of een veranderende markt. Het gebeurt nou eenmaal. Hoe zorg je ervoor dat je strategie actueel blijft en dat het blijft leven, ook al verandert er iets in je organisatie? Een van de mooiste voorbeelden kwam van een ROC dat we begeleidden in een meerjarenplan.

“Hè, hebben we eindelijk samen een strategie ontwikkeld voor de komende jaren en nu ga je weg, hoe moeten wij dit nu verder doen?” Dat riep een van de medewerkers tegen de vertrekkende directrice. Ja, er is immers een tijd van komen en gaan. In dit geval kon de directeur zeggen: “Jullie kunnen het hartstikke goed zelf af. Je hebt er zelf in meegedacht en speelt nu een actieve rol in de uitvoer. Ga zo door.”

In de jaren ervoor was het stramien beleid van bovenaf opleggen en directief aansturen. En dan hebben we het over meerdere onderwijsteams met in totaal 120 medewerkers. Start2Create begeleidde in een traject deze ROC in het ophalen van input voor hun meerjarenplan. Met resultaat een strategie waar de medewerkers zich in herkennen.

Lees de hele case

Het strategisch plan levend houden

De ROC had een aantal van haar studenten vormgeving de opdracht gegeven om het strategisch plan visueel te maken. Op grote posters kwam het door de school heen te hangen. En, in de kamers van de medewerkers. Eigenaarschap en creativiteit bleken een gouden combinatie te zijn.

 

‘Je stuit niet op: ‘de directeur heeft het plan bedacht, moeten we dát weer gaan doen!’

Professioneel faciliteren

Wat is nou het slimste om te doen als je vooral naar draagvlak zoekt en hoopt op een open houding van mensen? Het liefst creëer je een stroom aan ideeën. Blijf je weg van de aloude discussies. En hoor je de stillere mensen wat meer.

Start2Create helpt organisaties bij het ontwikkelen van strategische plannen. Dat doen we met stakeholders uit de eigen organisatie of zelfs van daarbuiten. Als facilitator stellen we ons eigen oordeel uit. Aan ons heb je niet de traditionele adviseurs. Wel degenen die het onderste uit de kan halen door mensen anders aan het denken te zetten.

En, een hele hoop kan je ook zelf. Wil je wel af van de traditionele boardroomsetting, een sessie met presenteren en zenden of een keer nieuwe wegen ontdekken zonder te verzanden in discussies? Ontdek onze unieke tools in de Academy en leer professioneel faciliteren.

Kyra van Leeuwen

Speelde als golfster op de Europese Tour. Maakte al vroeg kennis met ondernemen en het trainersvak.

Etienne Verhoeff

Sportjournalist van huis uit, met een bak aan ervaring als presentator op radio en televisie. Etienne is een echte ondernemer.

Daniëlle Krijger

Al op jonge leeftijd gevormd door de turnsport. Daniëlle herken je aan haar lef, energie en lach.