Train de trainer

Met de train de trainer opleiding van Start2Create leer je creativiteit in organisaties brengen. Je vult je rugzak met praktische tools om teams aan te zetten. Na de train de trainer opleiding kan je op allerlei interactieve en leuke manieren groepen begeleiden met hun vraagstukken.

Een leuke, praktische opleiding

De trainers van Start2Create nemen je mee in +/- 15 creatieve tools en hoe je deze het beste kan inzetten. Een creatief denken vraag formuleren, een tool op een vraagstuk uitkiezen, de tools begeleiden en omgaan met weerstand. Alle ins en outs komen allemaal langs in deze opleiding creatief denken! Je gaat zelf ook tools begeleiden en ontdekt zo de valkuilen.

Meer over creatief denken

Faciliteren in plaats van adviseren

In deze creatief denken opleiding kom je anders voor een groep te staan dan je gewend bent. We leiden je op tot facilitator. In plaats van adviseren en zenden ga je interactief met groepen aan de slag.

Je laat groepen tot vernieuwende ideeën komen voor vraagstukken waar ze op vastlopen. Soms liggen die oplossingen dichtbij, soms komen ze uit onverwachte hoek. En dat zijn vaak ideeën waar niet eerder aan is gedacht.

Niet alleen kom je met groepen tot nieuwe en originele uitkomsten, ook in een korte tijd. Je leert efficiënt en in korte tijd tot oplossingen of innovatieve ideeën te komen en tot opzetten om deze verder uit te werken.

Draagvlak creëren

Weerstand ontstaat vaak als plannen worden opgelegd. Of als iemand zend: ‘Zó gaan we het doen!’ In de train de trainer opleiding leer je mensen naar nieuwe plannen begeleiden, terwijl je je oordeel uitstelt en zelf uit de inhoud blijft. Waarom? Door te faciliteren laat je een idee of een plan bij de groep. En zijn de mensen in je groep als het goed is zo enthousiast dat ze er zelf mee aan de slag willen.

Er zijn meer dan 40 creatieve tools waar de trainers van Start2Create mee werken. Een groot deel van deze tools leer je in de driedaagse opleiding. Meer informatie? Mail naar info@start2create.nl of laat het hieronder weten!

Naar de opleiding creatief denken