Dynamisch

De kracht van dynamiek is beweging. Beweging in het eigen brein, namelijk het bedenken van veel nieuwe ideeën. Maar ook letterlijk de beweging in groepen. Door te staan en door afwisselend te werken in kleinere groepjes activeer je je brein nog meer. Ontdek hier hoe we dat doen.

Dynamiek zit niet alleen in het denkproces. We willen voorkomen dat deelnemers elkaar gaan aanstaren tot er iemand actie onderneemt. Of dat je in aloude discussies belandt. De creativiteit moet bruisen.

Dus, zet maar een streep door de boardroom opstelling en schuif de tafels aan de kant. Stoelen in een U-vorm. Daar begint het mee.

In de sessies laten we mensen samenwerken, in kleine groepjes. Daarbij wisselen we geregeld van samenstelling. Het liefste laten we de mensen staan. De energie moet erin.

Wat we nog meer doen met de dynamiek:

  • Werken met pressure cookers
  • Kort presenteren aan elkaar
  • Stemmen op ideeën, want een battle zet mensen aan.

We gebruiken deze dynamiek met als doel dat het team sneller aan de slag kan met elkaar.

Aan de andere kant betekent dynamiek heel veel ideeën genereren

In het onderwijs wordt het belang van creativiteit steeds meer gezien. Sterker nog, het is een van de elf vaardigheden die kinderen nodig hebben in hun latere leven. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je neigt naar één oplossing voor een probleem te zoeken. Creatief denken stelt je in staat om flexibel naar een probleem te kijken.

Creativiteit is lastig te duiden. De psycholoog Guilford introduceerde ooit de begrippen convergent denken en divergent denken om het ontwikkelen van creatieve ideeën te duiden. Eerst ga je voor zo veel mogelijk ideeën, daarna ga je keuzes maken.

Divergent denken is erop gericht om ideeën te ontwikkelen. Denk aan een nieuw product, werkproces, marketingcampagne, etc. Om die ideeën tot leven te wekken zet Start2Create tools in om het brein aan het werk te zetten. De tools maken het makkelijker door te liften op elkaar en tot nieuwe inzichten te komen.

Convergent denken brengt systeem in de creativiteit. Er wordt naar één of slecht enkele oplossingen gezocht, vanuit de vele concepten uit het divergent denken. Je kijkt steeds meer naar de kwaliteit. En daarmee brengt het lijn in het uiteindelijk plan en ben je klaar voor actie.

Start2Create zet o.a. creatief denken tools in om deze processen leuker en efficiënter te maken. Want zomaar ideeën spuien, dat krijg je niet in onze sessies. Juist de tools die ècht aanzetten tot anders denken, maken dat de oplossingen meer gaan leven in de groep.

Hè, echt eens anders hoe deze training is opgezet en door jullie wordt gegeven! Heerlijk.

Kyra van Leeuwen

Speelde als golfster op de Europese Tour. Maakte al vroeg kennis met ondernemen en het trainersvak.

Etienne Verhoeff

Sportjournalist van huis uit, met een bak aan ervaring als presentator op radio en televisie. Etienne is een echte ondernemer.

Daniëlle Krijger

Al op jonge leeftijd gevormd door de turnsport. Daniëlle herken je aan haar lef, energie en lach.