Strategisch traject

In een strategisch traject maak je met je bedrijf of organisatie een strategisch plan. Toch is de inhoud van het plan zeker niet het enige dat bepaalt of het plan succesvol gaat zijn. Het strategisch traject slim inrichten gaat je hierbij helpen. Ontdek hier waar je zeker aan moet denken.

Een strategisch traject:
Wat mag niet ontbreken?

Het doel in een traject is te komen tot een strategisch plan, waar je actief mee aan de slag gaat. Niet zonder reden: je wilt dat het plan dat uit een traject voortvloeit bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van je organisatie.

Belangrijk is aandacht te hebben voor het formuleren van ambities en de weg ernaartoe te bepalen. Het liefste ga je natuurlijk effectief aan de slag èn voelen medewerkers zich betrokken. Maar hoe doe je dat?

Je zal allereerst een slag moeten maken op inhoud. Denk aan: doelbepaling en visie, analyse van de interne en externe omgeving (SWOT-analyse), strategie formuleren en het meten van de vooruitgang.

Een succesvol strategisch traject kenmerkt zich ook door verder te kijken dan alleen de bekende markt- en concurrentieanalyse en KPI’s. Denk aan out-of-the box denken, het betrekken van medewerkers voor eigenaarschap op de lange termijn en het maken van ruimte voor experimenteren.

In dit artikel lees je wat zeker niet kan ontbreken in een strategisch traject. We delen ook meerdere praktische tips.

Wat is de BHAG van jouw bedrijf? Welk gezamenlijke doel streven jullie na? Hoe kom je tot het gewenste resultaat? In het totale strategische plan zijn een aantal onderdelen onmisbaar. Denk bijvoorbeeld aan je missie, visie, SWOT-analyse, jaardoel(en) en focuspunten.

Misschien is het grote doel wel het belangrijkste. Je kan kiezen voor een stip aan de horizon. Meetbaar, binnen de bekende kaders waar iedereen gewend is om mee te werken. Je kan ook denken aan de BHAG, het grote gedurfde doel. Een doel dat spannend is, een glimlach oplevert en helpt op fronten als neuzen dezelfde kant op krijgen en eigenaarschap.

Je raadt het al, dat is waar we bij Start2Create van aangaan. Op een andere manier denken èn werken zodat je als bedrijf meer kan groeien en ontwikkelen.

Hoe richt je het proces van een strategisch traject in? Hoe kan je uit een tunnelvisie stappen en vanaf het begin (meer) betrokkenheid creëren? De volgende drie stappen zijn daarin onmisbaar.

1. Stap uit je tunnelvisie

Als eerste is het de uitdaging uit de gebaande denkpaden te stappen. Want, als je doet wat je deed krijg je wat je had. Ontdek wat óók kan met je bedrijf of organisatie. In het bedrijfsleven is stilstand immers achteruitgang. Methodieken die aanzetten tot innovatief denken, spiegelen en met een frisse blik kijken naar de toekomst, helpen daarbij.

2. Betrokkenheid creëren met hulp van sessies

Schrap de boardroom meeting, de presentatie en de traditionele brainstorm. Er zijn tal werkvormen die je kan inzetten om input op te halen. De grootste uitdaging: aanhoren wat volgens een ander ook zou kunnen, voor iets met een kant-en-klare mening af te schieten. Doorliften op elkaars ideeën is onmisbaar in een strategisch traject. Ben je vooral aan het zenden? Het is dan vooral jouw plan en niet van anderen.

3. Een plan laten leven, hoe dan?

Vaak stopt het bij de oplevering van het strategisch plan. Dit hebben we afgesproken, hop en gaan. Terwijl de opvolging eigenlijk nog belangrijker is dan het maken van het plan zelf. Het strategisch traject stopt daar dus zeker niet! Waar je aan kan denken:

  • Maak het plan beknopt en leesbaar in korte en eenvoudige zinnen. KISS. Ideaal gezien kan je het op 1 A4 schrijven.
  • Hang het plan op, of maak onderdelen uit het plan zichtbaar. Knal de kernwaarden groots op de muren of maak elk jaardoel meetbaar op een ludieke manier.
  • Maak tenslotte een gezamenlijk doel per kwartaal en vier dit ook met elkaar als het doel bereikt is.

Eigenaarschap in een strategisch traject

Als je plannen maakt voor de toekomst wil je ook dat jouw team of medewerkers zich eigenaar voelen van die ideeën. Start2Create faciliteert dit aan de hand van de creatief denken methodiek.

We vertellen niet wat je moet doen om te groeien als bedrijf, we zetten je team in de actiestand om zelf met plannen te komen. Om zelf ideeën te ontwikkelen en concepten uit te rollen. Zaken die bijdragen aan het gevoel van eigenaarschap, onderlinge verbinding en samenwerken. Soms buiten de gebaande paden.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
We vertellen niet wat je moet doen om te groeien als bedrijf. We zetten je team in de actiestand!

Kyra van Leeuwen

Speelde als golfster op de Europese Tour. Maakte al vroeg kennis met ondernemen en het trainersvak.

Etienne Verhoeff

Sportjournalist van huis uit, met een bak aan ervaring als presentator op radio en televisie. Etienne is een echte ondernemer.

Daniëlle Krijger

Al op jonge leeftijd gevormd door de turnsport. Daniëlle herken je aan haar lef, energie en lach.