SWOT-Analyse maken om strategie te bepalen

De SWOT-analyse is een bekende manier om de basis mee te leggen voor je bedrijfsstrategie. Maar hoe maak je een SWOT-analyse en hoe gebruik je dit als kans voor je bedrijf of organisatie? Ontdek hier met welke stappen je zeker aan de slag moet om met je SWOT-analyse je strategie te bepalen.

Wat is een SWOT-analyse?

De ‘SWOT’ in SWOT-analyse staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats.

In de SWOT-analyse kijk je naar de sterke en zwakke punten van de organisatie en de de kansen en bedreigingen van de markt en de externe omgeving.

Het is een combinatie van een interne en externe analyse, waarin de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in een matrix worden verwerkt. Hieruit kan je nieuwe strategieën ontwikkelen.

Hieronder lees je meer over:

 • de interne en externe analyse
 • tips voor het maken van de analyse
 • hoe je de matrix kan benutten voor vervolg

De interne analyse

Om de sterktes en zwaktes binnen een organisatie in kaart te brengen, kunnen de volgende vragen je verder helpen: 

 • Waarin blink je uit als bedrijf? Waar laat je juist steken vallen? 
 • Wat doe je beter of slechter ten opzichte van de concurrentie ? 
 • Waar scoor je in evaluaties van klanten hoog op. En waar scoor je laag op?

De externe analyse 

Voor de externe analyse omschrijf je de kansen en bedreigingen van externe factoren zoals de ontwikkelingen in de markt, politieke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, gemeentelijke besluiten, veranderde wetgeving, veranderende klantloyaliteit, etcetera. Je focust hier op de macro omgeving en meso omgeving, de hele wereld buiten je eigen bedrijf. Deze externe elementen waren er ook als jouw bedrijf niet had bestaan, maar hier liggen wel kansen voor jouw organisatie.

Tips bij het maken van een goede SWOT-analyse

Tip 1: Ga eerst voor kwantiteit

Schrijf alles op wat er in je opkomt of wat een ander roept. De kwaliteit en prioriteiten komen later. Door in een te vroeg stadium te oordelen en te schrappen mis je uiteindelijk kansen voor de strategie en is het lastiger tot nieuwe inzichten te komen. Daag uit zo veel mogelijk op te schrijven in tien minuten.

Tip 2: Formuleer punten zo concreet mogelijk

Omschrijf punten concreet. Bijvoorbeeld, een zwakte is: we hebben een tekort aan mensen. Maar mis je dan een back-office kracht, bij de sales of juist bij marketing? Of: de communicatie moet beter. Heb je het dan over gesprekken, informatie-overdracht of misschien wel elkaar feedback geven? 

De strategie bepalen aan de hand van de SWOT-analyse

Je kan de SWOT-analyse inzetten om een of meerdere strategieën voor je bedrijf te ontwikkelen. Je zet eerst alle kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes tegenover elkaar in een confrontatiematrix. Dan kijk je hoe je de interne sterktes van de organisatie kunt gebruiken om de kansen in de markt te benutten.

Je grootste ontwikkelpunten vind je in de kwadranten van de zwaktes (Weaknesses) en kansen (Opportunities). Dit kan je gebruiken als basis voor een strategie om doelen voor de organisatie te stellen en te bereiken.

Tip: Focus!

Je zal van alles willen aanpakken en je ziet waarschijnlijk talloze kansen. Nu komt het: bepaal maximaal 4 focuspunten per jaar. Een voor elk kwartaal.  

KISS. Keep It Simple Stupid.

Meer over organisatieontwikkeling

Ik wil meer weten over strategische sessies.Bel me terug!

  Een SWOT-analyse op een leuke manier

  Misschien denk je bij het maken van een SWOT-analyse aan een langdurig en saai proces. Goed nieuws, dat hoeft zeker niet zo te zijn!

  Een mini-brainstorm of creatief denken sessie helpt om met elkaar in korte tijd tot nieuwe inzichten en concrete actiepunten te komen. Hiermee doorbreek je de standaard manier van vergaderen en kan je tot verrassende inzichten en strategieën komen.

  De voordelen:

  • Je maakt de SWOT-analyse en basis van je strategie echt met elkaar en vergroot zo betrokkenheid
  • Komt tot onverwachte inzichten en ideeën
  • Haalt blinde vlekken uit je plannen
  • Je werkt met elkaar aan een ‘Ja EN’ cultuur, in plaats van in de ‘Ja, maar…’ te blijven hangen.
  Ik wil direct meer informatieBel me terug!

   Kyra van Leeuwen

   Speelde als golfster op de Europese Tour. Maakte al vroeg kennis met ondernemen en het trainersvak.

   Etienne Verhoeff

   Sportjournalist van huis uit, met een bak aan ervaring als presentator op radio en televisie. Etienne is een echte ondernemer.

   Daniëlle Krijger

   Al op jonge leeftijd gevormd door de turnsport. Daniëlle herken je aan haar lef, energie en lach.