Vier tips om strategie te ontwikkelen

Strategie ontwikkelen, hoe doe je dat? Met Start2Create laten we je anders naar kijken naar het ontwikkelen van strategie. Hier ontdek je vier tips voor het ontwikkelen van een succesvolle, gedragen strategie.

Voor een succesvolle strategie kan je denken in termen van doelen, KPI’s, een missie of strategische thema’s. En dan, wat wordt uiteindelijk de praktische slag om je organisatie verder te ontwikkelen? Hoe krijg je iedereen in de doe-stand en hoe zorg je ervoor dat wat je bedacht hebt, ook helder op het netvlies blijft?

Hier vind je vier tips om het maken van een strategie te benutten om betrokkenheid en actiebereidheid te vergroten.

1. Kernwaarden laten leven

Leven de kernwaarden in je organisatie? Of zijn het stiekem toch stoffige, loze begrippen? Het bepalen of herijken van je kernwaarden kan je doen door er open naar te vragen bij medewerkers.

Je kan ook in groepsverband de verhalen van mensen ophalen. Waar zijn zij trots op? Wat is volgens hen typerend voor de organisatie? Dit kan een mooie basis zijn voor je kernwaarden.

Maar dan? Kijk vooral naar concrete acties die je aan je kernwaarden kan hangen.

  • Ze kunnen onderdeel zijn van je aannamebeleid voor nieuwe medewerkers. Voldoen zij aan je kernwaarden?
  • Welke doelen stel je en zijn ze wel in lijn met de kernwaarden?
  • Je kan de kernwaarden zichtbaar ophangen op kantoor en werkplekken. Zo blijven ze bij iedereen op het netvlies.

2. Het grote, gedurfde doel

Heb jij met je organisatie een groot, gedurfd toekomstdoel gesteld? Oftewel, een BHAG? Wijd eens een moment aan het vergroten van het huidige doel. Is het haalbaar, dan is het nog geen BHAG.

Een BHAG schuurt aan tegen net wel, net niet haalbaar. Het maakt je meteen op een andere manier bewust van kansen van je team of organisatie. Je kan tot een andere focus, strategie of keuzes komen.

Je richt de blik zodanig op de toekomst, dat de focus minder ligt op het verleden. En bovenal wat er allemaal eerder niet heeft gewerkt. Een groot, gezamenlijk doel levert een andere energie op voor iedereen binnen het team of de organisatie. Van neuzen dezelfde kant op, meer betrokkenheid van medewerkers en bewuster uit de waan van de dag kunnen stappen.

heidag met het team

3. SWOT-analyse maken met stakeholders

Een outsider of mensen van verschillende afdelingen kunnen je tot nieuwe inzichten laten komen over de sterktes en zwaktes van je organisatie. Dat is meteen een mooie basis voor je SWOT-analyse. 

Je ontdekt zo je eigen blinde vlekken. Maar dat niet alleen. Door mensen mee te laten denken betrek je ze actief in je plannen, waardoor je draagvlak creëert. In elke sterkte en zwakte van je organisatie schuilen bouwstenen voor je strategie.

Voordat je zelf de implementatie strategie bepaalt – en gaat invullen wanneer welk doel bepaalt moet zijn – kan je ook de haalbaarheid bij je stakeholders toetsen. Verzamel alle doelen en laat mensen in groepjes of afzonderlijk invullen wanneer iets realistisch haalbaar is.

4. Werken met kwartaalthema’s (en successen vieren)

We zeggen hier bewust geen doelen. Door eerst naar thema’s te kijken bepaal je focus. En daarmee ook wat wel en niet prioriteit (en haalbaar is) in een kwartaal.

Thema’s als Super Bowl, The Fast and the Furious of Friet & M&M’s zijn ons om de oren gevlogen. De mensen wisten waar het over ging en de thema’s bleven helder op het netvlies. Ze staan symbool voor medewerkers behouden, voor nieuwe projecten tot een succes maken of de werkdruk van medewerkers verlagen. Hierna werden pas de (kwartaal) doelen bepaald.

En het natuurlijk ook vieren als een kwartaaldoel behaald is!

Leren van strategie ontwikkelen

Een strategische sessie kan een moetje zijn of misschien stap je er juist wel met volle energie in. Het uiteindelijke plan zien we vaak als einddoel, terwijl van het proces zelf al veel te leren valt, zoals: 

  • Door interne of misschien wel externe stakeholders te betrekken kan je nieuwe dingen ontdekken over je eigen organisatie. En dus nieuwe kansen.
  • Het proces geeft je inzichten. Misschien kom je er wel achter dat er veel meer dingen moeten gebeuren in de basis om je organisatie te laten groeien. Ook dit inzicht is weer onderdeel is van het proces. Zo voorkom je dat je te grote stappen neemt. Of, misschien kom je er wel achter dat je grotere en gedurfdere stappen kan nemen dan je nu al doet.
  • Denk buiten de kaders. Het ontwikkelen van strategie is het moment om de vaste denkkaders open te breken. Nou is out of de box denken niet altijd eenvoudig, of is niet iedereen daar even goed in. Creatief denken is een methodiek die je hiervoor kan inzetten.