Jaarplan maken

Een jaarplan helpt je team of organisatie aan richting en focus. Er zijn allerlei wegen om tot een jaarplan te komen. Ontdek hier waar je zeker aan moet denken. En, hoe je vaste denkpatronen kunt doorbreken als je jaarplannen wilt maken.

Wat is een jaarplan?

Een jaarplan is in een notendop “het plan voor komend jaar”. Je beschrijft hier wat de doelstellingen zijn voor het komende jaar, hoe je deze wil bereiken en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Je kan ook je jaarplan zo schrijven, dat het bijdraagt aan de BHAG van de organisatie. Een frisse blik op je missie en kernwaarden is ook niet alleen toegekend aan een meerjarenplan. Denk aan de komst van veel nieuw personeel, verschuivingen in de markt of een nieuwe directie.

Je jaarplan is de basis van groei en de verdere ontwikkeling van je organisatie. Ontdek hier waar een sterk jaarplan uit bestaat, hoe je kan werken aan draagvlak en hoe creatief denken je kan helpen bij jaarplannen maken.

missie visie statie, training vragen formuleren

Waar bestaat een sterk jaarplan uit?

Het hoeft geen boekwerk of traject van maanden te worden. De kern van een sterk jaarplan kan je in één dag en in een aantal pagina’s maken. Dat is de aanpak van Start2Create. KISS, Keep it Simple Stupid. Dat doen we aan de hand van vijf onderdelen: de kernwaarden, de SWOT-analyse, de BHAG, kwartaal thema’s en een stop to do list.

1. De kernwaarden

Met kernwaarden leg je de basis. Start2Create heeft een tool, Marsmannetjes, om loze begrippen te voorkomen en de kernwaarden te laden vanuit verhalen. Zo krijgen de woorden betekenis en gaan ze leven. Je kan ze inzetten als basis voor strategische keuzes.

2. SWOT-analyse

De gemiddelde mens wordt niet dolenthousiast van het invullen van het bekende kwadrant. Met een Sprong in de Toekomst heb je binnen een half uur – zelf of met groepen – de vakken gevuld. Vanuit hier pakken we door op concrete kansen en verbeterpunten.

3. De BHAG

Waar wil jij staan over 5, of over 10 jaar? De BHAG (Big Hairy Audacious Goal), is je grote, gedurfde doel. Het is heel wat anders dan de bekende stip aan de horizon. De BHAG zet je anders aan het denken, geeft nieuwe energie en je kan je jaarplan eraan ophangen. De BHAG is onderdeel van de langere termijn strategie van de organisatie.

4. SMART doelstellingen

Om jaardoelen zo scherp mogelijk te hebben maak je ze SMART. Dat is: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Oftewel: een haalbaar, realistisch doel met een deadline, waarvan we kunnen meten of het behaald is. Alle to do’s en creatieve ideeën voor het komende jaar kan je ook in kwartaalthema’s met concrete doelen opdelen.

Kwartaalthema’s in een jaarplan

Om focus te creëren kan het helpen met kwartaalthema’s te werken. Van de basis op orde, zichtbaarheid naar buiten toe, interne communicatie of het ontwikkelen van een nieuw product: prioriteiten stellen per kwartaal geeft rust en focus.

Kwartaalthema’s helpen bij de uitvoering en realisatie van de doelen. Is een kwartaaldoel gehaald, dan heb je natuurlijk ook iets te vieren met elkaar. Je vindt met elkaar een weg om met een glimlach aan het kwartaalthema te werken.

STOP!

Ga nu niet alles meteen willen aanpakken. We snappen dat er een hoop te doen is. Niet alles zal altijd op rolletjes lopen. Je zal ook graag meerdere opdrachten willen aannemen. Nieuwe projecten willen opstarten. En tussendoor brandjes moeten blussen.

Een stop-to-do lijst is een behulpzame afsluiter van een jaarplan. Van de 25 verschillende dingen die je wilt doen, schik je er 4 in de kwartalen. En de rest? Niet dit jaar en ook niet tussendoor.

Hoe zorgen we ervoor dat alle clubs de plannen in de prullenbak willen gooien?

Wat is het resultaat van deze aanpak?

Een van de meest gestelde vragen bij het maken van jaarplannen is: hoe krijgen we onze mensen mee in onze jaarplannen? Of: hoe krijgen we ze in beweging? Als tegengestelde (omgekeerde) vraag is het heel interessant de valkuilen te achterhalen.

Zo trainen we o.a. sportprofessionals bij lokale sportorganisaties of sportbonden. In plaats van te vragen hoe je sportverenigingen mee krijgt in je plannen, vroegen wij: Hoe zorgen we ervoor dat alle clubs de plannen in de prullenbak willen gooien? In vijf minuten staat een flip-over vol geschreven. Soms zijn de antwoorden uitvergroot, soms erg dicht bij de waarheid.

Wat blijkt, steeds weer als we de Omgekeerde Vraag inzetten: 40 tot 60 procent van de antwoorden in de praktijk al voor.

De Omgekeerde Vraag is ideaal om mee te beginnen, voordat je met elkaar allerlei nieuwe ideeën gaat ontwikkelen of beslissingen maakt.

Door een frisse blik te werpen op de plannen en de aanpak, stap je uit de geijkte denkpaden.

En dan ligt het plan er. Als mens zijn we geneigd een plan in 50 pagina’s uit te tikken, voordat we overgaan tot actie. Ook zijn we geneigd het te presenteren, reacties van anderen op te halen en daar weer op te reageren.

Door de Disneymethode (uiteen gaan in deelgroepen) kan je van meet af aan al bouwen aan draagvlak.

Verder wil je ook ontdekken wat wel en niet werkt in de praktijk. De kaders van een jaarplan, oftewel de vangrails, zijn natuurlijk belangrijk om vast te stellen. Daarbinnen kan je ruimte voor experimenteren opbouwen.

Door de verantwoordelijkheden per kwartaal te verdelen zien we dat directies meer op hoofdlijnen kunnen acteren. Besturen meer kunnen besturen. Terwijl leden van clubs, of medewerkers van bedrijven binnen welke vangrails zij kunnen experimenteren.

Met Start2Create tref je geen lange saaie zit of saaie presentatie. Wat dan wel?

Met tal van verrassende tools halen we input op uit groepen. Zo blijven we uit de saaie kost en stap je uit de geijkte denkpaden. Maar vooral willen we je helpen naar de belangrijkste stap: concreet maken. Het is de start van een gedragen jaarplan. Altijd met anders denken, dynamiek en een glimlach. Zo bouwen we sterke teams.

Laat via onderstaande button je contactgegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!

Ontdek Start2Create