Start2Create op de servicelijst van NOC*NSF

Het sportakkoord nieuw leven in blazen. Terugloop aan leden. Vrijwilligerstekort. Kansen om samen te werken met andere sportaanbieders op het sportpark. Met Start2Create begeleiden we sessies in heel het land op sportspecifieke onderwerpen. Deels vergoed in sportakkoord deel 2.
Opleiding buurtsportcoach

Met Start2Create laten we je met een frisse blik naar de uitdagingen van je vereniging of sportorganisatie kijken. Anders denken dan in de gebaande paden levert je concrete en unieke ideeën op. Onze sessies kenmerken zich door interactie, snelheid en een lach.

Met Welkom op de Club is Start2Create ooit begonnen. Met een frisse blik kijken naar kansen op je vereniging. Beleving, gastvrijheid en leden binden en behouden. Inmiddels is Welkom op de Club het programma op het sportakkoord nieuw leven in te blazen, clubs te helpen bij innovatieve aanvragen en om samenwerkingen te bevorderen. Meestal in 1 sessie, soms hebben we 2 sessies nodig.

Elke sessie is anders, daar begint het mee. Wat we doen? Rode draad in onze aanpak is creatief en anders denken. Want, als je doet wat je deed, krijg je wat je had. In onze sessies kunnen we een vereniging individueel helpen, maar zetten we ook graag juist meerdere verenigingen bij elkaar. Zodat je met elkaar uit de geijkte denkpaden kan stappen en nieuwe kansen kunt ontdekken.

Met Welkom op de Club staan we op de servicelijst van NOC NSF (Sportakkoord deel 2).  Daarmee kan je een deel van de sessie vergoed krijgen.

Ontdek hieronder de manieren waarop we Welkom op de Club kunnen insteken.

Creatief denken in verenigingsondersteuning

Het Lokale Sportakkoord

Vóór corona begeleidden we op enkele plekken in het land sessies om input op te halen voor de lokale sportakkoorden. Creatief denken bleek daar bij uitstek voor geschikt. Grote groepen in pressure cookers aan de slag zetten leverde een schat aan input op. En ook praktische ideeën om elkaar in op te kunnen zoeken.

Inmiddels zitten we in deel 2 van het Sportakkoord. Waarin we momenteel geregeld begeleiden:

 • Het sportakkoord nieuw leven inblazen – Nieuwe stakeholders zijn er intussen bij gekomen, die elkaar nog niet allemaal kennen. Samen nieuwe ideeën opdoen en verkennen waarin je met elkaar kan samenwerken
 • Aanvragen indienen, dat mag wel meer! – In de gemeente kan er volop budget zijn, maar aanvragen worden niet of mondjesmaat ingediend. In twee sessies begeleiden we naar uitgewerkte plannen. Dan is de kans op samenwerking ook het grootst.

Meer over creatief denken

Maar ook voor praktische vraagstukken in de sport – leden, vrijwilligers, de zichtbaarheid van je club, de beleving op het sportpark, etc – kan je bij ons terecht. Lees hieronder verder.

80% van de clubs vindt zichzelf gastvrij. Alleen de beleving van de sporter ligt een stuk lager. Hoe kan je leden werven of behouden? Hoe zorg je voor een onvergetelijk welkom? Wat kan een beleving maken of breken?

Welkom op de Club gaat over het binden van sporters aan je vereniging. Zo zijn we ooit begonnen. We nemen je in één sessie mee in de kansen om bezoekers, (potentiële) leden of vrijwilligers te binden en te behouden.

De Route van de Sporter – Er kan van alles zijn wat hun beleving uiteindelijk maakt. Of breekt. We zetten je op een ander been. We zetten een korte, interactieve presentatie in of je kan het gastvrijheidsspel spelen met ons (met 180 verkapte tips voor je club).

En, laten je anders denken door middel van creatief denken tools. Frisse, innovatieve ideeën bedenk je met elkaar voor vragen over leden werven en behouden.

Wat Welkom op de Club je oplevert:

 • Je spoort als vereniging in korte tijd en op een leuke manier je eigen blinde vlekken op
 • Je doet nieuwe inzichten en concrete ideeën op voor de route die de sporter / bezoeker op je complex aflegt
 • Je ervaart een flinke aanzet tot creatief en anders denken
 • Inspiratie en (unieke) concrete uitkomsten die meteen toe te passen zijn op de eigen club.

Meer informatie of aanmelden?

Aanmelden voor een van de services kan bij de adviseur lokale sport.

Op de sportservicelijst staat ook informatie over de eigen bijdrage.

Heb je vragen over Welkom op de Club en hoe voor jouw vereniging(en) een programma eruit kan zien? Neem dan contact met ons op via het formulier hiernaast of via info@start2create.nl.

   Kyra van Leeuwen

  Speelde als golfster op de Europese Tour. Maakte al vroeg kennis met ondernemen en het trainersvak.

  Etienne Verhoeff

  Sportjournalist van huis uit, met een bak aan ervaring als presentator op radio en televisie. Etienne is een echte ondernemer.