Welkom op de Club

Start2Create is ooit begonnen met 'Welkom op de Club', een inspiratiesessie voor (sport)verenigingen over beleving en binden van sporters. Door anders te denken, of noem het omdenken, ontdek je vanuit onverwachte hoek kansen voor je vereniging. 

Welkom op de Club

Uit de ‘Ja, maar…’ en in de #jaEN! Denken in kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen. We dagen je uit anders te denken tijdens onze sessies. Of het nu over leden, vrijwilligers, strategie of samenwerken gaat.

Met de inspiratiesessie Welkom op de Club is er altijd een tool of methodiek die je concrete ideeën aanreikt. Praktisch ingestoken, zodat je er morgen al mee aan de slag kan. Wat je uitdaging als vereniging of sportpark ook is. Welkom op de Club is ook in te zetten als sportcafé, of als sessie voor het lokale sportakkoord.

Met Start2Create tref je geen lange en saaie zit. Wat wel? Veel interactie, een lach en een flinke aanzet tot anders denken met o.a. de creatief denken methodiek. Op vragen die van jouw club van toepassing zijn. Geen sessie is dus hetzelfde.

Resultaat? Praktische en concrete ideeën die je de volgende dag al meteen kan toepassen. Altijd met snelheid, energie en een lach.

 

Sportservicelijst

Welkom op de Club is onderdeel van de sportservicelijst van NOC*NSF en aan te vragen via de adviseur lokale sport. Er is via deze weg een gedeeltelijke of volledige vergoeding beschikbaar.

Aanpak: Creatief en anders denken

Stellingen in de vorm van petje op, petje af. Zo begon Start2Create ooit met Welkom op de Club. Wat bleek? Er ontstond discussie. Er ontstonden geen vernieuwende ideeën. Er is altijd wel een ‘Ja, maar…’ te bedenken. Met de creatief denken methodiek werd alles anders.

De tools  (werkvormen) zijn op vrijwel elke verenigingsvraag toepasbaar. Leden. Vrijwilligers. Samenwerkingen op een sportpark. Nieuwe activiteiten. Of zelfs om lokaal verbindingen te versterken met zorg en onderwijs.

Minder discussie, meer ideeën en meer inzichten. “Dat we hier eerst zó lang over hebben vergaderd. Drie keer twee uur zelfs. En nu hebben we binnen twintig minuten meerdere concepten,” vertelt een verenigingsondersteuner uit een van de sessies.

Je breekt uit de geijkte denkpatronen en de bekende discussies als ‘Ja, maar..’, ‘Dat kan helemaal niet!’ of ‘Dat kost te veel geld!’. Je komt via de weg van anders denken altijd tot concrete ideeën en oplossingen.

Meer over creatief denken

Opleiding buurtsportcoach

De Route van de Sporter

Met de Route van de Sporter kijk je met andere ogen naar de route die een bezoeker of sporter aflegt op je locatie. Je ontdekt blinde vlekken en je doet praktische ideeën op voor je eigen vereniging.

Welkom op de Club gastvrijheidsspel

Met het gastvrijheidsspel doorloop je ‘route van de sporter’ in spelvorm. Je kan leden winnen of verliezen aan de hand van jouw antwoorden (of jouw visie) op wat er speelt op de club. Je ontdekt tientallen tips en ideeën voor je vereniging. Het spel is te spelen met deelnemers van dezelfde vereniging of juist meerdere verenigingen. Je kan het gastvrijheidsspel ook los van de sessie Welkom op de Club spelen.

Meer over het gastvrijheidsspel

Bijeenkomst Sportcafé

Welkom op de Club is ook in te zetten voor Sportcafé’s. Komen er 25 mensen of 125? Dat is voor ons geen probleem. De facilitators van Start2Create hebben allemaal affiniteit met sport en we begeleiden met regelmaat een hele bijeenkomst. Van plenaire start met interview met de wethouder sport tot aan diverse deelsessies die plenair plaatsvinden.

Bijeenkomst heractiveren lokaal sportakkoord

Staat het sportakkoord nog iedereen voor de geest en zijn de verenigingen, sportaanbieders en andere betrokkenen er nog actief mee bezig? Zo niet, dan is het misschien tijd voor een reanimatie van je sportakkoord. Of, (nieuwe) stakeholders uit sport – of zorg, onderwijs en welzijn – hebben niet altijd een beeld bij het sportakkoord of juist hele nieuwe of andere ideeën. Hoe werk je dan samen?

De methodieken die we inzetten zorgen voor een frisse blik en dat je elkaar beter leert kennen. En niet onbelangrijk: de basis om concepten verder uit te werken.

Ook aan te vragen via de sportservicelijst onder ‘Welkom op de Club’.

Praktische informatie Welkom op de Club

Duur: +/- 2,5 uur
Aantal deelnemers: 5 – 25 of in overleg meer.

Op een bijeenkomst voor meerdere verenigingen.
Of op 1 club of sportpark specifiek.

Wil je meer informatie of Welkom op de Club met ons inplannen? Neem dan contact met ons op via info@start2create.nl.

Kyra van Leeuwen

Speelde als golfster op de Europese Tour. Maakte al vroeg kennis met ondernemen en het trainersvak.

Etienne Verhoeff

Sportjournalist van huis uit, met een bak aan ervaring als presentator op radio en televisie. Etienne is een echte ondernemer.