Toekomstvisie ontwikkelen met Young Professionals

Bij Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wordt dagelijks nagedacht over vraagstukken vanuit gemeenten, vaak in samenspraak met ministeries en sportbonden. Vaste denkpatronen liggen dan op de loer. Om een groep jonge professionals te begeleiden en uit te dagen in creatief denken bij het ontwikkelen van toekomstvisie op sportaccommodaties, werd Start2Create ingeschakeld. “Je wordt gevraagd om over een bepaalde gêne heen te stappen.” 

 

Toekomstvisie ontwikkelen voor het Ministerie van VWS

Bij VSG kwam een verzoek binnen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe ziet het sportaccommodatiebeleid van de toekomst eruit? Aan jonge professionals in de wereld van sport de taak deze vraag te beantwoorden. Er werd hen gevraagd toekomstvisie te ontwikkelen en dit te presenteren aan het ministerie. Voor beleidsadviseur Rick Brounen was meteen duidelijk dat hiervoor externe hulp nodig was. 

Werken aan toekomstvisie“Ik had voor mezelf al snel duidelijk dat ik het creatieve proces van het vraagstuk niet wilde gaan begeleiden. Het is een leuke opdracht, maar ik wil dan ook dat het goed begeleid wordt. Toen heb ik contact gezocht met Etienne, die ik al had meegemaakt bij een eerdere bijeenkomst van ons Young Professionals Network in Amsterdam. De andere manier van denken van Start2Create is me daarvan bijgebleven. We zijn toen in gesprek geraakt over de opdracht en hij had meteen veel goede ideeën. Dat sprak me aan. We waren snel concreet over wat we moesten doen. Dat zij het hele proces konden faciliteren was fijn.” 

Meer over Start2Create

 

Jonge professionals 

Toekomstvisie presentatieVanuit het Ministerie van VWS werd het vraagstuk bewust neergelegd bij jonge professionals. “Jonge mensen hebben meer weet van de laatste ontwikkelingen,” vertelt de beleidsadviseur van VSG, die deelneemt in het bestuur van het VSG-Young Professionals Network.

“Ze zochten bij VWS naar mensen die direct betrokken zijn, maar ook vrijuit kunnen denken. We hebben toen ons netwerk aangeschreven om aan dit innovatietraject deel te nemen. Ongeveer 25 mensen deden mee. Dat waren allemaal professionals bij gemeenten of adviesbureaus die iets met sportaccommodaties hadden te maken. We vroegen daarbij wel om commitment. In ieder geval drie van de vier innovatiesessies moest men aanwezig zijn. We wilden dat ze het hele proces doormaakten. Gezamenlijk stappen zetten.”

 

Toekomstvisie: van breed naar concreet

De groep jonge professionals ging middels vier sessies van twee uur (waarvan een deel online) de uitdaging aan om tot creatieve ideeën te komen. Brounen over dat proces: “We hebben van heel breed naar concreet gedacht. Van heel absurd naar het uitwerken van een concept. Creatief denken vraagt om een bepaalde gêne waar je overheen moet kunnen stappen. Van bepaalde antwoorden heb je normaal het idee dat ze niet goed zijn. Dat moet je loslaten en dat is in het begin even wennen.”

Creatief denken is vaak durven. Geen antwoord is verkeerd. Sterker nog, ook op het eerste gezicht absurde ideeën kunnen leiden tot een uitvoerbaar plan. “In de groep kwamen al snel de meest gekke ideeën naar voren. Ook dáár zitten elementen waar je iets mee kan. Deze manier van denken triggert je denkproces,” zegt Brounen.    

Meer over creatief denken

 

Snel, kort en visueel

ToekomstvisieIn de creatieve sessies zijn verschillende ideeën uitgewerkt die nu worden vertaald naar één concept. Het plan wordt vervolgens gepresenteerd aan het ministerie. Volgens Brounen hebben de sessies niet alleen geleid tot een creatief conceptplan, maar kan het in de toekomst ook zijn vruchten af gaan werpen. “De deelnemers hebben het als heel leuk ervaren. Voor sommigen heeft het denk ik bovendien nieuwe ideeën opgeleverd voor hun eigen beleid. Bovendien geeft het een aanzet tot anders denken over het verder ontwikkelen van ideeën in hun eigen werkveld in de gemeente. Ik denk dat de mensen zeker het nut ervan hebben ervaren.”

Dat komt volgens Brounen onder meer door de aanpak van Start2Create: “Door de goede introductie van S2C was iedereen direct op zijn gemak en ging het denkproces vrij goed en snel. Er zat geen rem op. De begeleiding was prettig en daagt je uit absurder te denken. Ook het competitie-element, het zijn immers allemaal sportmensen, hielp daarbij. De sessies zijn een goede combinatie van creatieve werkvormen en dat leuk weten te maken. Het is visueel, snel en niet ellenlang. Dat sluit aan bij de jongere generatie.”

 

Het VSG-Young Professionals Network is een netwerk van en voor jonge, ambitieuze professionals werkzaam in de sport(sector) tot en met 35 jaar, met een beleidsmatige en/of strategische functie óf de ambitie of potentie om naar beleidsmatig en/of strategisch niveau door te groeien. Meer weten over het VSG-Young Professionals Network? Kijk dan dan hier.

 

Sinds maart faciliteert Start2Create ook dit soort sessies online. Zit je zelf vaak in online meetings, ben je op zoek naar een manier om de interactie aan te gaan of wil je weten hoe je anderen aangehaakt houdt? Bekijk dan onze 5 tips voor online sessies.

Wil je een keer kennismaken, sparren of heb je een vraag? Neem dan contact op met ons via info@start2create.nl of vul onderstaand formulier in.