Doelen bepalen voor jouw organisatie

Als je het grote plaatje helder hebt en een duidelijk doel stelt, dan kan je het benutten voor de ontwikkeling van je organisatie. Alleen, hoe stel je de juiste doelen? Je leest het hier.

Doelen bepalen

Hoe bepaal je het grote doel voor je organisatie? Ga je voor de stip op de horizon, of stel je je doel op een andere manier? 

Er is een grote kans dat dit met de paplepel ingegoten is: als je weet waartoe je organisatie op aarde is (missie) en je ook de toekomstdroom van je organisatie hebt geformuleerd (visie), is het vaak de volgende stap hier strategische doelen of KPI’s aan te hangen.

Door doelstellingen SMART te maken (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) heb je scherpe eisen voor je doelen en kan je ze gaan uitwerken.

Toch zijn er ook andere manieren om de doelen te formuleren. En ze te benutten voor de toekomst van de organisatie.

De stip op de horizon 

De stip op de horizon is een bekende manier om het toekomstdoel van een organisatie neer te zetten. De stip is vaak SMART geformuleerd. Meetbaar en haalbaar zijn en bedoeld voor over zo’n 3 tot 5 jaar.

Je kan ook werken met financiële doelen of andere KPI’s. Dit is ook te combineren met dit grote doel. Wat wil je bijvoorbeeld qua omzet gerealiseerd hebben over 10 jaar, over 5 jaar, over 1 jaar en over een kwartaal?

Hoe het anders kan? De BHAG.

De BHAG: Big Hairy Audacious Goal

Ook steeds vaker wordt de BHAG ingezet. De BHAG staat voor ‘Big Hairy Audacious Goal, oftewel het grote, gekke doel. De BHAG is bedacht door Jim Collins en werd voor het eerst gepubliceerd in het boek ‘Built to Last: Successfull Habits of Visionary Companies‘ (Jim Collins and Jerry Porras).

Het is een zeer gedurfd doel, dat net wel, net niet haalbaar is. Zo stelde Nike ooit het doel ‘Adidas vermorzelen’. Je stelt het doel dus verder – en anders – dan een stip op de horizon. Als dit grote doel twijfel oproept, namelijk of het wel echt haalbaar is, dan zit je goed.

Er zijn verschillende manieren om je BHAG te formuleren.

Meer over de BHAG

Voordelen van doelen bepalen voor je organisatie

Zichtbaarheid van doelen of het hoofddoel èn erover communiceren is essentieel. Hoe kan je dit benutten? Schrap de presentatie en het voortgangsgesprek. Want, als je doet wat je deed, krijg je wat je had.

Je kan de BHAG zichtbaar ophangen. Of een creatieve manier vinden om de voortgang bij te houden. Door een doel zichtbaar te maken zorg je ervoor dat het doel gaat ‘leven’ binnen een organisatie.

Doelen bereiken is een, vieren is wat anders. Welke behaalde (sub)doelen heb je het afgelopen jaar ècht met elkaar gevierd?

Wil je meer aansturen op zelfstandigheid van medewerkers? Verwijs dan naar het grote doel. Een antwoord is dan eerder gevonden, zonder hulptroepen in te hoeven schakelen. ‘Draagt deze keuze eraan bij dat het doel bereikt wordt?’

Doelen bepalen door anders te denken

Anders denken kan je in veel gevallen goed benutten om jezelf en je collega’s uit de geijkte denkpaden te houden. Het kan je helpen bij:

 • out of the box denken bij het vinden van oplossingen, om een einddoel te bereiken.
 • concrete acties / actieplannen te koppelen aan doelen, met eigenaarschap voor de medewerkers.
 • stillere mensen aan het woord te krijgen
 • de ‘ja, maar…’ discussies doorbreken.
 • draagvlak, eigenaarschap en energie te creëren

Meer over anders denken

Teambuilding + nieuwe ideeën

1 of 2 dagdelen

Inspiratie
Scherpe doelen stellen

Vanaf 4 dagdelen

Innovatie
Strategie en jaarplan

Vanaf 7 dagdelen

Impact

Meer weten?

Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.  Kyra van Leeuwen

  Speelde als golfster op de Europese Tour. Maakte al vroeg kennis met ondernemen en het trainersvak.

  Etienne Verhoeff

  Sportjournalist van huis uit, met een bak aan ervaring als presentator op radio en televisie. Etienne is een echte ondernemer.

  Daniëlle Krijger

  Al op jonge leeftijd gevormd door de turnsport. Daniëlle herken je aan haar lef, energie en lach.