Het SMART formuleren van doelstellingen

Een bekende manier om doelen te formuleren is via de SMART methode: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Vaak een goede houvast voor medewerkers. Hoe werkt dit? En wat zijn alternatieven? Je ontdekt het hier.

SMART doelen bepalen

De SMART methode is misschien wel de meest bekende om doelen te stellen. Je kan de methode inzetten voor persoonlijke ontwikkeling maar ook teamdoelen, of zelfs organisatiedoelen. Een doelstelling smart maken zorgt ervoor dat het doel specifiek wordt en het voor collega’s gemakkelijker wordt om een doel te bereiken.

Een voorbeeld van smart doelstelling is bijvoorbeeld:

“Binnen 3 jaar willen we de omzet van de organisatie met 35% verhogen door onze bestaande producten in het buitenland te verkopen, om zo een groter marktaandeel te bereiken.”

Waar staat een SMART doelstelling voor:

 • Specifiek: Maak doelen zo concreet mogelijk. Wat wil je bereiken? En waarom? Maar vergeet ook niet te bedenken met wie je dit gaat doen, waar en wanneer.
 • Meetbaar: je omschrijft het doel in cijfers of voorwaarden. Zo kan je ook makkelijk een 0-meting doen en na verloop van tijd vervolgmetingen om de voortgang te monitoren. Bepaal niet alleen hoe je het wil meten, maar ook wat het eindresultaat moet zijn.
 • Acceptabel: maak het doel acceptabel voor jezelf en voor anderen. Staat iedereen achter het doel? En is het logisch ontstaan vanuit de eigen werkzaamheden, of het grote doel van de organisatie? Met andere woorden: is er betrokkenheid en steun in de organisatie?
 • Realistisch: het doel moet haalbaar zijn. Heb je genoeg kennis en middelen in huis? En niet onbelangrijk, is het doel misschien niet te makkelijk of te moeilijk? Dat is een van de risico’s om motivatie te verliezen.
 • Tijdsgebonden: het moet helder zijn wanneer je het doel kan halen. Het begin en het eindpunt zijn helder. En in dat tijdspad kan je ook weer kortere, heldere doelen kwijt.

Voor- en nadelen van SMART doelen

Een SMART doelstelling geeft een goede houvast binnen een organisatie. Vaak is het ook de eerste gedachte of de gewoonte in de organisatie om doelen SMART te formuleren. 

Voordelen:

 • Bekende manier van werken
 • Minder ruis op de lijn
 • Goed kunnen monitoren van de uitvoer en de ontwikkeling van de organisatie
 • Continu kunnen peilen of je op het goede spoor zit
 • Mensen makkelijker kunnen beoordelen op hun KPI’s

Nadelen:

 • Sommige medewerkers zijn veel tijd kwijt of hebben moeite met het SMART formuleren van gestelde doelen
 • In de praktijk kan het halen van doelen toch lastiger blijken dan verwacht en hierdoor demotiverend werken
 • Mensen zijn niet intrinsiek gemotiveerd en halen daardoor doelen niet
 • Er ontstaan (onverwachte) veranderingen in de organisatie of bij klanten, waardoor de doelen niet meer relevant zijn.
 • Een versmalde focus en niet meer out of the box kunnen denken.

Op een andere manier doelen formuleren

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Het gevaar voor elke organisatie is stilstaan of ongemerkt achteruit gaan. Door op een andere manier doelen te stellen kan je dit voorkomen.

Een andere aanvliegroute is juist niet alles te kaderen en in cijfers uit te drukken. Of juist een aantal elementen om te draaien of er een alternatief voor te vinden.

De BHAG, de Big Hairy Audacious Goal is een van de andere manieren waarop je doelen kan stellen.

Doelen stellen buiten de geijkte denkkaders

Zowel een acceptabel als realistisch doel houdt mensen binnen de geijkte denkkaders. Wat zou er gebeuren als je een doel grootser neerzet, of op een andere manier de realiteit wat meer loslaat? Het kan de BHAG zijn, maar ook voor de kortere termijn.

Een doel dat compleet buiten je vaste manier van werken ligt. Stel je je doel een keer anders en ervaar je twijfel bij jezelf of bij anderen of je het wel gaat halen? Dan zit je waarschijnlijk op het goede spoor.

Kennismaken? Laat het ons weten!  Waarom Start2Create?!

  Van ‘Ja, maar…’ naar ‘Ja en…! Denken in kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen. We dagen je uit anders te denken tijdens een strategische sessie, teambuilding sessie of bij het ontwikkelen van plannen voor je organisatie.

  Met Start2Create tref je geen standaard training van zenden, lang zitten en rollenspellen. Wat dan wel? Dynamische tools, een glimlach en de creatief denken methodiek. Altijd praktisch ingestoken.

  Programma's Start2Create

  Programma's

  Inspiratie

  Nieuwe ideeën + teambuilding

  Inspiratie
  Inspiratie +

  Doelen & strategie

  Inspiratie +
  Academy

  Tools leren om het zelf anders aan te pakken in je team

  Start2Create Academy