Leiderschapsstijlen: de verschillende soorten leiderschap

Er zijn tientallen leiderschapsstijlen, immers geen mens en organisatie is hetzelfde. Maar welke stijlen zijn er? En wat maakt een leider juist zo succesvol?

Leiderschap gaat over de juiste besluiten nemen en ervoor zorgen dat anderen overgaan tot uitvoer. Vaak word je als succesvol gezien als doelen en ambities zijn gerealiseerd. Maar hoe je anderen aanstuurt en meeneemt in je manier van aanpak, en of zij begrip voor jou als leider hebben, zegt ook wat over succes.

We de meest bekende leiderschapsstijlen op een rij. Ook geven we een indruk van wat je ermee kan om succes te behalen en hoe je jezelf verder kan ontwikkelen in leiding geven.

Welke verschillende soorten leiderschapsstijlen zijn er?

Er zijn tientallen leiderschapsstijlen te onderscheiden, elk met hun eigen betekenis en meerwaarde die per situatie verschilt. We lopen een aantal bekende leiderschapsstijlen voor je af.

De vier leiderschapsstijlen volgens Hersey en Blanchard

Ken Blanchard hield het redelijk compact met vier stijlen: sturend, coachend, steunend en delegerend. Welke stijl nodig is hangt af van hoe competent medewerkers zijn in de uit te voeren taken. 

1. Aansturend leiderschap

Je geeft als leider sturing middels heldere en specifieke instructies. Ook stap je in een toezichthoudende rol. Medewerkers zijn in dit geval nog niet competent en hebben dus duidelijke aansturing nodig volgens hem.

2. Coachend leiderschap

Doel van deze stijl is dat een team uiteindelijk zelfstandig bepaalde werkzaamheden kan uitvoeren. Hierbij gaat het ook om de de houding van mensen. Bij het uitdelen van taken wordt tegelijk om feedback of input gevraagd. Verder is er sprake van een motiverende rol en is er oog voor de onderlinge verstandhouding. Nieuwe initiatieven worden aangemoedigd.

3. Ondersteunend leiderschap

Deze stijl gaat over luisteren naar behoeften van medewerkers en betrokkenheid peilen. De leider neemt hier ondersteunend gedrag aan. Als mensen gebrek aan zelfvertrouwen of motivatie hebben kan deze type leiderschapsstijl een steun in de rug zijn.

4. Delegerend leiderschap

Volgens Blanchard is deze stijl geschikt als je medewerkers ruimte en vrijheid wil geven. Je kan op afstand blijven, terwijl je mensen zelf oplossingsgericht te werk gaan bij uitdagingen. 

Andere leiderschapsstijlen

Er zijn inmiddels zo veel leiderschapsstijlen in de literatuur terug te vinden, dat je soms overlap ziet. Of dezelfde stijl komt onder dezelfde noemer terug. We zetten er een aantal voor je op een rij. 

Autocratisch, autoritair of directief leiderschap

Dit zijn diverse benamingen, maar komen grotendeels met elkaar overeen. Rode draad is dat het hier om een taakgerichte stijl gaat, waarin doelen en ambities centraal staan. De stijlen werken effectief als er snel beslissingen genomen moeten worden of als er sprake is van een crisissituatie. 

De menselijke maat komt daarentegen minder aan bod en er is geen ruimte voor meningen of creatieve inbreng. Communicatie is meer eenrichtingsverkeer, in plaats van open. 

Participatief of democratisch leiderschap

Het gaat hierbij om het motiveren en stimuleren van medewerkers en lijkt in die zin ook veel op de coachende stijl. De hoge mate van betrokkenheid is bovendien ook nuttig bij draagvlak creëren. De valkuil bij deze stijl is dat er eindeloos wordt vergaderd en te weinig wordt gehandeld.

Laissez-Faire leiderschap

Deze stijl lijkt sterk op het delegerende leiderschap van Blanchard. De stijl is succesvol als er sprake is van een team met ervaren mensen met expertise en zij goed zelfstandig kunnen werken. Door de medewerkers het te laten doen, komt dit ten gunste van de ontplooiing van de leden van het team en voor het project waar ze voor werken. Uitdaging blijft om onderling nieuwe ideeën en wensen in te brengen en groepsdenken voor te blijven.

Transformationeel leiderschap

Niet alleen zie je vaak een inspirerende visie bij deze leider. Ook is er oog voor intrinsieke motivatie, innovatie vrijheid en vertrouwen bij medewerkers. Normen, waarden, behoeften en capaciteiten van de medewerkers staan centraal.

Transactioneel leiderschap

Dit is ook een stijl die gebaseerd is op het ruilprincipe. Doelstellingen, procedures en beleid staan centraal. Beloning en ‘straf’ worden vervolgens ingezet om medewerkers te motiveren. Het is een meer taakgerichte stijl van leidinggeven, met minder oog voor de menselijke kant en persoonlijke ontwikkeling.

Situationeel leiderschap

Situationeel leiderschap staat in het teken van flexibel reageren op verschillende situaties en aanpassen in leiderschapsstijl, aan de hand van waar de situatie om vraagt. Het kan dus een combinatie zijn van de hiervoor genoemde leiderschapsstijlen die je in iemand terug ziet. Deze wendbaarheid vind je ook wel terug onder de noemers adaptief of agile leiderschap.

Om terug te komen op Ken Blanchard: het meebewegen tussen zijn vier stijlen, dus situationeel leiderschap, is de essentie van zijn model. De hoofdvraag blijft: wat hebben de medewerkers nodig?

Ik wil me hierin ontwikkelen.Bel me terug!

  Welke leiderschapsstijl heb je wanneer nodig?

  Organisatiecultuur, context en werkdoelen hebben allemaal invloed op hoe je het beste een team of organisatie aanstuurt.

  • Naast de competenties van medewerkers kan je ook kijken naar hun huidige prestaties: presteren ze al goed, of is er iets nodig om hen beter te laten presteren?
  • Taken en uitdagingen voor medewerkers of de organisatie kunnen per moment verschillen. 
  • Binnen één team alleen al kan een diversiteit aan persoonlijkheden zitten, met hun eigen communicatiestijlen die net een andere aansturing nodig hebben.

  De kunst is de context te herkennen te interpreteren welke stijl hier de beste invloed op heeft. Het is dan ook logisch dat je meerdere leiderschapsstijlen terug ziet komen op de werkvloer.

  Kleurentool

  Word je tureluurs van al die mensen die nooit iets afmaken? Vraag je je af waarom iemand afhaakt als je enthousiast je idee presenteert? Of waarom het toch zo lastig blijft knopen door te hakken binnen je team? Klik hier en start direct de kleurentool.

  Juist een andere stijl toepassen

  Soms kan het ook zijn vruchten afwerpen een andere stijl toe te passen, omdat mensen al lang eenzelfde aanpak gewend zijn. Want: als je doet wat je deed, krijg je wat je had. 

  Is er noodzaak tot verandering, zijn er uitdagingen waarbij je niet tot oplossingen komt of zijn er veel nieuwe mensen in het team? 

  Dan kunnen medewerkers juist baat hebben bij een andere manier van leiding krijgen, zodat zij uit hun geijkte denkpaden worden gehaald. Als er al geruime tijd géén aandacht is geweest voor taak- en doelgericht denken, dan kan de organisatie hier juist weer profijt van hebben. Je zult dit dus moeten herkennen.

  Aan de hand van kleurencommunicatie   kan je tot nieuwe inzichten komen. Doe hier de kleurentool en kom er in een paar minuten achter wat jouw kracht in communiceren is!

  Hoe kan je je leiderschapsstijlen ontwikkelen?

  Je eigen valkuilen ontdekken in leidinggeven, maar ook hoe je jouw sterkste competenties tot hun recht kan laten komen, zijn interessante vragen. De basis voor het ontwikkelen van je leiderschapskwaliteiten is zelfkennis. In de Start2Create Academy vind je de tools die je met een frisse blik laten kijken naar je team en hoe je mensen in hun kracht en creativiteit kan inzetten. De tools helpen je verder in:

  • Bewustwording van je eigen rol als teamleider of directeur.
  • Uitdagingen in andere samenwerkingsvormen aanpakken.
  • Oog hebben voor dynamiek en energie in een groep en dit beïnvloeden.
  • Zelf creatief zijn in visie, met lef.
  • Visie en plannen ontwikkelen met anderen
  • Communiceren binnen een groep of 1 op 1.

  Kortom, tal van methodieken helpen je bewuster te worden van je rol en te experimenteren met andere stijlen van leidinggeven.

  Ontdek de Start2Create Academy

  Waarom Start2Create?!

  Van ‘Ja, maar…’ naar ‘Ja en…! Denken in kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen. We dagen je uit anders te denken tijdens een strategische sessie, teambuilding sessie of bij het ontwikkelen van plannen voor je organisatie.

  Met Start2Create tref je geen standaard training van zenden, lang zitten en rollenspellen. Wat dan wel? Dynamische tools, een glimlach en de creatief denken methodiek. Altijd praktisch ingestoken.

  Maak kennis met het team

  Kyra van Leeuwen

  Speelde als golfster op de Europese Tour. Maakte al vroeg kennis met ondernemen en het trainersvak.

  Etienne Verhoeff

  Sportjournalist van huis uit, met een bak aan ervaring als presentator op radio en televisie. Etienne is een echte ondernemer.

  Daniëlle Krijger

  Al op jonge leeftijd gevormd door de turnsport. Daniëlle herken je aan haar lef, energie en lach.