De belangrijkste leiderschapskwaliteiten voor goede leiders

Wat maakt iemand een goede leider? Welke kwaliteiten en competenties hebben succes? En in welke situaties komen die het beste naar voren?

Tot voor kort werd je als prima leider gezien als je goede resultaten boekte en je doelen haalde. Tegenwoordig is vooral ook de manier waarop je als leidinggevende je mensen meeneemt doorslaggevend voor succes. 

Want stel dat je wel doelstellingen behaalt, maar intussen zijn er mensen die mopperen en er is een hoog verloop in een team of organisatie, hoe succesvol ben je dan?

Wat zijn belangrijke leiderschapsvaardigheden?

Leiderschapsvaardigheden, of leiderschapskwaliteiten, zijn de competenties die iemand in huis heeft om een gewenst resultaat te boeken in de aansturing van een team of organisatie. Wat goede kwaliteiten zijn hangt af van de context en of medewerkers zelf ook blij zijn met de manier van aansturen. Dit zijn de belangrijkste leiderschapsvaardigheden om aan te denken.

Visie

Een sterke leider heeft een visie voor ogen en weet anderen daarin mee te nemen. Of het nu gaat om een visie op persoonlijk vlak of op werkvlak. Deze visie ook nastreven, ook al komen er tegenslagen op je pad, is een van de belangrijkste kerncompetenties van leiderschap.

Doelen stellen

Doelen stellen die in lijn zijn met de visie is ook een belangrijke leiderschapsvaardigheid. Doelen kan je SMART stellen, dit helpt vaak als je werkt in een team met verschillende taken en rolverdelingen. Zo kan je elkaar scherp houden en het proces meetbaar houden.

Toch zijn ook andere manieren van doelen stellen mogelijk. Niet alles hoeft klein en meetbaar te zijn, zoals de BHAG. De BHAG, de Big, Hairy, Audacious Goal, is nou typisch een manier van een doel stellen waarmee je als leider kan verrassen en motiveren.

Meer over de BHAG 

Gesprekstechnieken

Iedereen heeft sterke en zwakke punten in communicatie. Een leider die niet luistert, anderen continu in de rede valt of geen oog heeft voor het individu zal toch harder moeten werken om te komen waar die wil komen. Of om mensen mee te krijgen. 

Ben je sterk in gesprekstechnieken, dan is dat een van de redenen waarom je mogelijk als goede leider wordt gezien. Denk aan LSD gebruiken (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen), ANNA thuislaten (Altijd Navragen, Nooit Aannemen) of DIK zijn (Denken in Kwaliteiten, of Denken in Kansen). 

Gesprekstechnieken helpen niet alleen doelen te bereiken door mensen effectiever aan te sturen. De technieken helpen je om mensen echt te leren kennen en een betere bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling te kunnen geven. En dat heeft uiteindelijk weer effect op motivatie, betrokkenheid en begrip voor jouw beslissingen als leider.

Gesprekstechnieken

Communicatievaardigheden

Welke gesprekstechnieken je ook hanteert, onderliggend heeft iedereen altijd een voorkeur in communicatiestijl. Met Start2Create werken we aan de hand van LIFO ®, een kleurencommunicatiemodel dat veel weg heeft van DISC. De kleuren rood, geel, groen en blauw zijn de basis en elke kleur omschrijft een communicatie-/gedragsstijl. Iedere heeft van elke kleur wat in het profiel. 

LIFO® gaat niet uit van persoonlijkheidstypes, maar het is een dynamisch model dat per situatie kan verschillen. Je profiel kan anders zijn thuis of op werk, als je op strandvakantie bent, en als je op het sportveld staat. Een kleurenprofiel kan ook veranderen op de momenten dat je stress of druk ervaart.

Soms vergt een persoon of situatie een net andere aanpak in communicatie. Door als leider kennis te hebben van je eigen hoofdstijl(en) in communicatie, en die van een ander, kan je makkelijker bruggen slaan in communicatie en anderen in beweging zetten.

Kleurencommunicatie 

Mensen motiveren

Het motiveren van mensen hangt nauw samen met hoe je je gespreksvaardigheden en (kleuren)communicatie inzet. De vraag is hoe je innerlijke drijfveren aanzet bij mensen. Daarvoor moet je kennis hebben van de personen in je team (wat kan middels gesprekstechnieken) en je moet weten waar mensen op aangaan en van afhaken (communicatie- en gedragsstijlen). 

Gaat iemand juist aan op veel vrijheid, of blijkt iemand structuur en richting nodig te hebben?

Heeft iemand extra behoeften aan complimenten, of juist meer aan het behalen van resultaten of het winnen van een competitie?

Hier inzicht in hebben, maakt je een leider met oog voor medewerkers die beter in staat is mensen te motiveren.

Je valkuilen herkennen en er ook iets mee doen

Ben je vooral op zoek naar nieuwe kansen? Of heb je baat bij structuur en voorspelbaarheid? Hak je makkelijk knopen door of peil je het liefst ieders mening? 

De leiderschapsstijl die je toepast zeggen ongetwijfeld veel over jou als persoon. Soms ligt de grootste winst om een betere leider te worden in het herkennen van je eigen valkuilen en het anders (durven) handelen. 

Een voorbeeld: Ben je iemand die graag grip heeft? Dan kan loslaten je veel opleveren. Of laat je vooral juist veel over aan mensen door hen ruimte te geven? Dan is het interessant om te kijken of zij zelf wel genoeg houvast hebben en het ook durven aangeven als zij meer sturing nodig hebben.

Hoe creatief denken bijdraagt aan de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten

Misschien denk je bij creatief denken als eerste vooral aan het genereren van nieuwe ideeën. En niet zozeer aan leiderschapskwaliteiten. Toch gaat het in de kern van creatief denken om een andere manier van werken, communiceren en beslissingen nemen. 

Creatief denken: een mensgerichte aanpak

De groep komt middels diverse anders denken technieken zelf tot oplossingen voor vraagstukken. Als wij als Start2Create facilitator zijn, zullen wij nooit zeggen hoe iets gedaan moet worden. De deelnemers zijn volledig eigenaar van een idee of plan. Alles draait om energie, teamdynamiek en draagvlak.

Creatief denken: een doelgerichte aanpak

Een vraagstuk of probleem – of een te stellen doel – is het vertrekpunt bij creatief denken. Meerdere oplossingen zijn de voedingsbodem voor een plan van aanpak of nieuw beleid. 

Vraagstukken zijn de basis van elke meeting of trainingssessie. Ze worden zorgvuldig uitgekozen en geformuleerd, altijd met het te behalen doel in het achterhoofd. Creatief denken kan je ook strategisch inzetten, om tot een nieuwe visie of gedurfd doel te komen. 

Als leidinggevende word je door anders en creatief denken bewuster van je eigen rol en manier van leidinggeven. Ook ontdek je met elkaar nieuwe wegen die je van te voren niet had kunnen bedenken. Tijdens een creatief denken proces worden rollen en taken duidelijk en ontstaat er eigenaarschap. De methodieken helpen je dan ook om meer uit een leiderschapsstijl te halen, welke dan ook.

Meer over de Creatief Denken 

Start2Create begeleidt organisaties in tal van vraagstukken, middels anders en creatief denken. Met als resultaat een nieuwe energie, andere oplossingen en nieuwe wegen. In de opleiding creatief denken leer je zelf de handvatten van de anders denken methodieken en zijn de kerncompetenties van leiderschap verweven. Hier lees je er meer over. 

Meer weten of een keer sparren? Neem dan contact op met Kyra (06 19836263 / kyra@start2create.nl)