Als mens zijn we geneigd risico’s te vermijden. Ook zijn we steengoed in het herkennen van alles wat niet werkt. Uit de vaste denkpatronen breken kan soms een uitkomst zijn, zeker als we aan strategie gaat werken. 

Strategie bepalen na het stellen van doelen kan op meerdere manieren. Wat zijn valkuilen en waar kan je aan denken? Je leest het hier.

Hoe bepaal je een strategie na het stellen van doelen?

In de praktijk zie je vaak dat missie en visie eerst geformuleerd worden en daarna pas de strategie met bijbehorende doelen. Er is hier op zich niets mis mee, sterker nog, het is een heldere volgorde waar je prima mee kan werken. 

Manieren om strategie te bepalen

Er zijn een hoop modellen die je kan benutten voor het ontwikkelen van de strategie. Zo kan je een SWOT analyse als basis nemen, een Balanced Score Card (BSC) of juist een Business Model Canvas. Strategy mapping of het benutten van een PDCA cyclus zijn ook weer methodieken om je strategie te bepalen en te helpen uitvoeren. Of je kan juist voor een meer laissez-faire aanpak gaan en subdoelen meer vrijblijvend formuleren op basis van kennis en ervaringen in de organisatie.

Anders denken toepassen bij het bepalen van strategie

Ben je op zoek naar vernieuwende bedrijfsstrategieën, meer draagvlak of een plan dat meer leeft? Creatief en anders denken omvat diverse methodieken die je kan benutten om het eens anders aan te pakken.

Een strategisch plan zoals we het kennen, beslaat doorgaans drie jaar. Met daarbij het huidige jaar uitgelicht en ook de twee jaren erna. Anders denken kan ertoe leiden dat je doelen groter en op een veel langere termijn stelt, waardoor het strategisch plan voor de komende vijf jaar er totaal anders uit komt te zien als je dat lange termijn doel niet had gesteld.

Ook zijn we geneigd het nu als vertrekpunt te nemen en stap voor stap naar het einddoel te plannen. Anders denken kan ook zijn: het eindstation als vertrekpunt te nemen en terug redeneren per jaar of per kwartaal. Steeds met de vraag: ‘wat moeten we dan doen om het eindresultaat te behalen?’ 

Creatief denken kan ook helpen tot plannen en actiepunten te komen die je gewoonlijk over het hoofd ziet. Dat kan middels out of the box denken, maar ook op andere manieren.

Lees meer over creatief denken 

Valkuilen en tips bij het bepalen van strategie

We zijn als mensen snel geneigd in een discussie te belanden, beren op de weg te zien of urenlang te polderen in een vergadering. En voor je het weet ben je uren verder en heb je geen concrete uitkomst. Of, lastiger nog, een gebrek aan draagvlak. Dit zijn andere bekende (en diverse) valkuilen bij het ontwikkelen van een strategie:

 • Het ‘even’ invullen, te weinig tijd ervoor vrij maken of alles in één sessie willen doen
 • De strategie vastpinnen, waardoor er weinig ruimte is om bij te schaven tijdens het uitvoeren
 • Zo’n uitgebreide strategie ontwikkelen dat het een heel boekwerk is.
 • Laten leiden door ‘wat altijd al gedaan is’. Vaak gebeurt dit ongemerkt.
 • Een leidende angstcultuur, wat het moeilijk maakt voor een nieuwe aanpak te gaan, te experimenteren of te leren van fouten.

Tips om meer uit strategievorming te halen:

 • Ruim van te voren de tijd in voor meetings. Houd je tijd over, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.
 • Bedenk goed wie de belangrijkste stakeholders zijn en of je niemand vergeten bent. Vraag ook juist de criticaster om mee te denken. Degene die het hardst moppert kan zomaar je belangrijkste ambassadeur worden
 • KISS: Keep It Simple Stupid. Houd de strategie zo simpel dat het zelfs op één A4 past. 
 • Stel oordelen en meningen uit als anderen hun inbreng doen. Daarmee doorbreek je de aloude ‘ja, maar’ De Rode Kaart is een tool die hierbij helpt. 
 • Bespreek met elkaar hoe je fouten mag maken 
 • En tot slot: gebruik concrete hoe-vragen bij het uitwerken van de strategie. De kracht hiervan is dat het open vragen zijn, zonder lading of verwijt, zoals een ‘waarom’ vraag. En een vraag die met ‘hoe’ begint helpt je doelgericht aan de slag te gaan.

Met wie bepaal je de strategie van je organisatie?

Bepaal je de strategie met MT of directie, achter gesloten deuren, en ga je daarna presenteren? Of zet je in op het ophalen van input uit de organisatie, om vervolgens een strategie te formuleren? 

Je kan het op beide manieren aanpakken. De vraag is vooral of de huidige betrokkenheid in de organisatie hoog genoeg is, of dat je daar nog wat aan te sleutelen hebt. En, of je de kennis en ervaringen van de uitvoerders van je organisatie wel optimaal hebt benut voor je strategie. Essentieel is dus na te gaan of je je belangrijkste stakeholders wel hebt betrokken bij het bepalen van strategie en of je op de lange termijn niet op uitdagingen stuit.

Zet je in op betrokkenheid, dan kan je persoonlijke gesprekken of groepssessies benutten om mensen mee te laten denken in zowel de strategie als het hoofddoel. Of zelfs als je praat met nieuwe medewerkers kan hun frisse blik jou ook weer op scherp zetten. 

 

 

Vind je dit initiëren of effectief aanpakken lastig? Dan kan creatief denken een uitkomst zijn.

Meer over strategische sessies

De BHAG als basis voor strategie

Werk je met een BHAG, het grote, harige, gedurfde doel? Niet schrikken, dan kan een strategisch plan er anders uit komen dan je van te voren verwacht.

Als je de strategie bepaalt na het stellen van een BHAG dan heb je het over een tijdsbestek van zo’n tien, twintig of zelfs dertig jaar om je doel te realiseren.

De BHAG kan je manier van strategie bepalen op stelten zetten. Met een doel, een frisse blik op je organisatie en het gevoel creëren samen ergens de schouders onder te zetten. Wat de BHAG met je strategische planvorming doet:

 • Een andere invulling van de eerste drie of vijf jaar dan je zou hebben met een stip aan de horizon.
 • Je kan de BHAG als vertrekpunt nemen en daarmee een frisse, kritische blik werpen op de missie en visie. Je draait de boel dan dus om.
 • Ook je visie of missie kan overbodig blijken. Ja, je leest het goed. Met een groot uitdagend doel waarbij medewerkers het gevoel hebben samen de schouders eronder te zetten kan je direct door naar een strategie.
 • Out of the box denken stimuleren en tot andere inzichten komen die je strategie kunnen sterken.

 

Hoe je de BHAG formuleert 

Met Start2Create laten we op een dynamische manier mensen anders denken. Over missie, visie en strategie, maar ook over praktische vraagstukken en voor teambuilding. Dat doen we aan de hand van creatief denken, in diverse ‘wasprogramma’s’. Meer over de programma’s lees je hier.