Werk je graag met een stip op de horizon, of gaan je nekharen er juist van overeind staan? In dit artikel lees je meer over de voordelen en nadelen van een stip op de horizon voor organisaties. En, hoe je op een andere manier een toekomstdoel kan stellen.

Wat is een stip op de horizon?

Een stip op de horizon is vaak een meetbare en haalbare doelstelling over zo’n 3 of over 5 jaar. Het is een einddoel waar je bewust en onbewust mee aan de slag gaat. Het biedt toekomstperspectief en staat vaak in lijn met de missie en visie van een organisatie.

De voordelen van een stip aan de horizon

Met de stip weet je waar jij en je collega’s samen de schouders onder zetten. Het is iets waar mensen zich in kunnen vinden, zeker als ze betrokken zijn bij het bepalen van de stip. 

Een ander voordeel is dat het een helder doel is. Je kan er een stappenplan en een tijdlijn aan koppelen, waardoor je concreet aan de slag kan en je ook weet waar taken en verantwoordelijkheden liggen in de organisatie.

De nadelen van de stip op de horizon

Als de markt verandert, er onverwacht uitval van personeel is of een pandemie uitbreekt, dan staat de stip al snel op wankelen. Maar zelfs zonder grote veranderingen binnen en buiten de organisatie, staat het behouden van de stip zelf voor uitdagingen. 

De stip kan ongemerkt verstoffen, omdat medewerkers worden opgeslokt door de dagelijkse gang van zaken. Ook kunnen nieuwe kansen en inzichten die de revue passeren, de richting van de organisatie veranderen. Je kan je dan nog steeds vasthouden aan de stip, maar er is ook een kans dat de stip verschuift of verdwijnt.

De stip is vaak ook veilig. Het is haalbaar en vaak gesteld binnen een behapbare tijd. Het nadeel hiervan is dat je opgeslokt blijft in vaste denkpatronen, vaak ongemerkt. Het ontdekken van nieuwe kansen, out of the box denken en tot unieke doelen en plannen van aanpak komen gebeurt niet zo snel. 

Met Start2Create zetten we een streep door de stip aan de horizon en begeleiden we op een andere manier naar toekomstdoelen.

Een alternatief voor de stip op de horizon 

Bepalen van doelen voor goede strategieën

Er is altijd een kans dat mensen zich niet betrokken voelen in het maakproces, hoe goed de bedoelingen ook zijn. Als een MT of directie achter gesloten deuren de doelen en plannen maakt, om ze vervolgens aan de man te brengen in de rest van de organisatie, is er kans dat mensen zich niet eigenaar voelen van het geheel.

Het kan ook zijn dat mensen misschien wel betrokken zijn, maar zich niet (echt) uitspreken als ze zelf andere kansen zien of het ergens niet mee eens zijn. Hoe je een toekomstdoel voor de organisatie stelt – en de invulling ervan bepaalt – is hierbij dan ook essentieel.

Doelen bepalen voor jouw organisatie

Met Start2Create laten we op een dynamische manier mensen anders denken. Over de toekomst van de organisatie, maar ook over praktische vraagstukken en voor teambuilding. Dat doen we aan de hand van creatief denken, in diverse ‘wasprogramma’s’. Meer over de programma’s lees je hier.